Fotoğraf: Evrensel

Ayrımsız af çağrısı

Çok sayıda sendika, kitle örgütü ve siyasi parti yöneticisi basın toplantısı düzenleyerek, Af Yasası'nın kapsamının genişletilmesini istedi.

Ayrımsız af çağrısı
Ayrımsız genel af talebini dile getirmek için dün TMMOB Genel Merkezi'nde çok sayıda sendika, kitle örgütü ve siyasi parti yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. DİSK, KESK, ÇHD, ÇGD, EMEP, HADEP, ÖDP, SİP, Halkevleri, İHD, Mülkiyeliler Birliği, Özgür Üniversite, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Öğrenci Velileri Derneği, TTB, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, TEB, TÜRMOB, Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, TİHV, TMMOB, Tüketici Hakları Derneği ve 68'liler Vakfı'nca imzalanan ortak açıklamayı Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ali Ersin Gür yaptı. Gür, veto edilen Af Yasası'nın, ayrımcı, eşitliğe ve evrensel hukuk kurallarına aykırı bir yasa olduğunu söyledi. "Ayrımcı bir yasadır çünkü, yurttaşları siyasal görüşlerine göre ayırıp ona göre yasa kapsamına alınmış veya kapsam dışı tutulmuşlardır" diyen Gür, ülke çıkarlarına aykırı Tahkim Yasası için Anayasa değişikliği yapan Meclis'in, eşitliğe ve hukuka uygun bir af için Anayasa değişikliği yapmasını istemenin her vatandaşın hakkı olduğunu kaydetti. Eşitliğe aykırı düzenlemelerin, adli suçlar açısından da kapsamlı olarak mevcut olduğunu dile getiren Gür, "Bir yanda genel af, bir yanda özel af, bir yanda yasaklama, bir yanda erteleme gibi adil ve eşit olmayan bir yapısı vardır. Ayrıca affı cezaya göre değil suça göre belirlemiştir" dedi.
Gür, Af Yasası'nın toplumdaki gerilimleri azaltmak gibi bir işlevinin de olduğunu, ancak veto edilen yasanın daha büyük bir huzursuzluğa ve gerilime yol açacağını belirterek, adil bir yargılamanın yapılamadığı ve adli hataların kol gezdiği koşullarda kapsamlı bir affın zorunlu olduğunu söyledi. Bu yasa ile devletin kendisini koruyup yurttaşları mağdur ettiğine dikkat çeken Gür, vetodan sonra TBMM'nin yeniden düşünmesini ve çağdışı bu yasa yerine eşitliğe ve hukuka uygun bir Af Yasası'nın çıkarılmasını, bunu yaparken de tüm kitle örgütleri ile siyasi partilerin görüşünü almasını istedi.
'Önce siyasiler yararlansın'
Yalnızca bununla da yetinilmemesi, çağdaş bir Anayasa ve Ceza Yasası yapılarak antidemokratik tüm kural ve kurumların ayıklanması gerektiğini dile getiren Gür, "Çıkaralacak af yasası ile öncelikle siyasi hükümlü ve tutuklular özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. Aksi durumda, siyasi düşüncelerinden dolayı içeride bulunanları kapsamdışı bırakıp, işkenceciler ve çeteler için af çıkaranları toplum ve tarih affetmeyecektir" dedi. Genel af için tüm kurum ve bireyleri mücadeleye davet eden Gür, "Yasak değil özgürlük, sadaka değil hak istiyoruz" diye konuştu. Gür, bundan sonra bu birlikteliğin devam edeceğini, Meclis'in affa ilişkin tavrının şekillenmesi üzerine kendi eylemliliklerini belirleyeceklerini duyurdu.
www.evrensel.net