Fotoğraf: AA

İSKİ yöneticileri yargılanacak

Bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine soruşturma yürüten müfettişler, üst düzey yöneticilerin yargılanmasına karar verdi.

İSKİ yöneticileri yargılanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kendisine bağlı kuruluşların ihalelerinde 'saadet zinciri' oluşturan ve yandaşlarını besleyen tutumu, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporlarıyla da belgelendi. İSKİ'nin 31.01.1997 tarihli yönetim kurulu kararı ile alımı gerçekleştirilen Düktil Font Boru alımı esnasında ihalenin Hamle İnşaat'a verilmesi için usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları doğrultusunda soruşturma yürüten müfettişler, İSKİ üst düzey yöneticilerinin yargılanmasına karar verdi.
Ticaret Su Daire Başkanı, Su İsale Darie Başkanı, Su İnşaat Daire Başkanı, dış ve iç satın alma şube müdürleri, İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısı, İhale Komisyon Başkanı, Dış Satın Alma Müdürü'nün cumhuriyet savcılığına sevk edilmesine karar verilen raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tayyip Erdoğan ve İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu hakkında ayrıca fezleke düzenlenmesi kararı alındı.
Yüzde 400 pahalı
Müfettişler aldıkları ifade ve belgeler üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, "İhale şartlarını yerine getirebilecek 21 firmadan sadece 6 firmanın ihaleye davet edilmesinin İSKİ İhale Yönetmeliği'nin 3. maddesinde belirtilen açıklık ve rekabet ilkelerinin gerçekleşmesine engel olduğu", "İhale komisyonunda yer alan Semiha Ersoy'un ihalenin Sadip'e verilmesine karşı çıkarak ihale kararına muhalefet şerhi koyması sonrasında, zorunlu olarak izne çıkarılması ve ardından başka göreve atanmasının 'ihale komisyonunun görev süresince değişmezliği' ilkesiyle uyuşmadığı", "İSKİ Kuruluş Kanunu'nda İSKİ'nin herhangi bir organına ihale arıtma yetkisi tanınmadığı halde 70 km'lik boru ihalesinin fiziki olarak yüzde 150, maddi bedel olarak yüzde 400 oranında artırılarak uygulandığı" kararına vardı.
Müfettişler tarafından dinlenen tanıklar, "İhalenin belli istekler arasında kapalı teklif alma suretiyle yürütüldüğünü, ihaleye davet edilecek firmaların satın alma müdürleri dışında belirlendiğini, doğru olanın, ihaleye bu alanda faaliyette bulunan tüm firmaların çağrılması olduğunu, fakat 6 firmanın ihaleye davet edildiği ve üç firmanın teklif verdiğini" açıklayarak, usulsüzlüğü doğruladı. Tanıklar ayrıca, boru alımının İSKİ'ye mal oluş açısından diğer Avrupa firmalarına göre pahalıya geldiğini ve İSKİ'nin ambarlarında ihtiyaca yetecek boru olduğu halde 70 km'lik boru ihalesine "acil ihtiyaç" gerekçesiyle başlandığını kaydettiler.
114 ihalenin 109'u usulsüz
Ayrıca yapılan soruşturma sonucunda, İSKİ tarafından gerçekleştirilen 114 ihalenin 109'unun belli istekliler arasında kapalı teklif alma usulü ile yapıldığı, böylece ihale yönetmeliklerinin 3. maddesinde belirtilen ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlara ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması ilkelerinin ihlal edildiği açığa çıktı.
İSKİ Yönetim Kurulu, geçmişteki trilyonluk ihaleleri 5 tanesi dışında gazete ilanlarıyla duyurmamıştı.
Konu hakkında açıklama yapan İP Genel Başkan Yardımcısı Tayfun Tabakoğlu, "İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ı göreve davet ediyoruz: Müfettişlerin de belirlediği gibi, İSKİ'nin ihaleleri yasadışıdır. İSKİ yöneticileri derhal görevden alınmalıdır ve Tayyip Erdoğan ile Veysel Eroğlu da yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.
www.evrensel.net