Deprem bölgesinde sorunlar bitmiyor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Adapazarı ve Gölcük'te, nitelikli kamu personelinin bölgeden kaçtığını ve koordinasyon eksikliği yaşandığını belirledi.

Deprem bölgesinde sorunlar bitmiyor
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, Adapazarı ve Gölcük'te yaptıkları incelemede hâlâ birçok eksikliğin giderilemediğini, nitelikli kamu personelinin bölgeden kaçtığını ve koordinasyon eksikliği yaşandığını belirledi.
Komisyon Başkanı DSP Milletvekili Atilla Mutman, önceki gün Adapazarı ve Gölcük'te yaptıkları incelemelerin sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaparak bölgede hâlâ artçı depremler nedeniyle korkunun atlatılamadığını, bunun da çadır ihtiyacının devam etmesine neden olduğunu bildirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarında yol alındığını, ancak Sakarya'da su ve kanalizasyon sistemindeki tahribatın giderilemediğini, sorunun hâlâ ciddiyetini koruduğunu belirten Mutman, su şebekesinin yenilenmesi konusunda olumlu adımlar atıldığını, ancak kanalizasyon şebekesinde böyle bir gelişme olmadığını vurgulayarak itfaiye binasının çökmesi nedeniyle ekipmana ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.
Fakülte ve yurtlar
Sakarya'da zarar gören fakülte ve yurtların onarılması gerektiğine dikkat çeken Mutman, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenime başlanması için prefabrik yapılaşmaya ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti. Nitelikli kamu personelinin bölgeden kaçtığını bildiren Mutman, sadece Sakarya'dan bin öğretmenin ayrıldığını vurgulayarak memurlara barınma imkânları sağlanarak bölgede kalmalarının özendirilmesini önerdi. Mutman bölgede halen afetle ilgili olarak yetki koordinasyonunun tam olarak sağlanamadığını gözlediklerini aktardı.
Gölcük'te prefabrik konut yapılacak alanların özel mülkiyette bulunması nedeniyle konut yapımının durdurulduğunu açıklayan Mutman, merkezi yönetimin konut yapımında yer seçilirken yerel yönetimlerle ortak çalışmasını önerdi. Bölgenin ekonomisinin canlanması ve sıcak para girişinin sağlanması açısından ürün bedellerinin peşin ödenmesini öneren Mutman, bölgede yapılacak işlerde de yerel firmalara ağırlık verilmesini istedi.
www.evrensel.net