Fotoğraf: Evrensel

'Bu komisyondan insanca yaşam

   ücreti çıkmaz'

'Bu komisyondan insanca yaşam
    ücreti çıkmaz'
Türkiye Maden-İş Sendikası Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümet ve işveren temsilcilerinin birlikteliğinin ağırlığı oluşturduğu ve kararların işverenlerin istemleri doğrultusunda çıktığını belirterek, ekim ayında toplanacak olan komisyonda işçilere daha fazla ağırlık verilmesini istiyor.
Türkiye Maden-İş Sendikası'nın 9-10 Ekim 1999 tarihlerinde yapılacak olan 6'ncı Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan çalışma raporunda, yıllara göre asgari ücretin sürekli olarak eridiği ifade edildi ve Tespit Komisyonu'nun yapısına yönelik eleştiriler yapıldı. Raporda, "Asgari ücret tüm tepki ve eleştirilere karşın yıllardır asgari bir işçinin mevcut yaşam standartına uygun biçimde asgari yaşama gereksinimlerini karşılayacak düzeyde saptanmamaktadır. Bunda da asgari ücretin sözde taraf olan kesimlerin temsilcilerinin görüşleriyle saptandığı izlenimini veren ama temelde böyle olmayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının önemi büyüktür" denildi. Komisyonda hükümet ve işveren temsilcilerinin birlikteliğinin de ağırlığı oluşturduğu ve kararların işverenlerin doğrultusunda çıktığı ifade edilen raporda, komisyonun yapısının değiştirilmesi istenerek, "Mevcut yapısıyla komisyondan asgari ücretlilerin beklentisine koşut bir asgari ücret miktarının çıkmasını beklemek hayalcilik olur" görüşü dile getirildi.
Sürekli eriyor
Türkiye Maden-İş Sendikası'nın çalışma raporuna göre, yaklaşık 5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret '80'li yıllar boyunca enflasyonun altında kalırken, '90'lı yılların ikinci yarısında ancak 1978 yılı seviyesini geçti. Ücretin '80'li yıllar boyunca hep enflasyonun altında belirlenerek, erimeye uğradığına dikkat çekilen raporda, 1990 yılında da devam eden erimenin, ancak 1990'ın ikinci yarısında 1978 yılı seviyesini geçtiği belirlendi.
Raporda, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşama satandartı ve bunu sağlamak için gerekli tüketim kalıplarının değiştiği, bu nedenle değerlendirme yapılırken, ilk olarak mevcut asgari yaşam standardı için gereken tüketim kalıplarının gerektirdiği harcamaları karşılayıp karşılamadığına bakılması istendi.
www.evrensel.net