28 Eylül 1999 01:00

Öğretmenler davayı kazandı

Antalya 2. İdare Mahkemesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 200 öğretmen hakkında verdiği disiplin cezasını hukuka aykırı buldu.

Paylaş
Öğretmenler davayı kazandı
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'nun Türkiye genelinde 4-5 Mart 1998 tarihinde yaptığı "işbırakma" eylemine katıldıkları gerekçesiyle, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan idari soruşturmada, 200 öğretmene, "30'da bir oranında maaş kesimi cezası" verilmesi, Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı olarak bulundu.
Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne 100 öğretmenin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün vermiş olduğu disiplin cezası üzerine yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğu dava sonuçlandı. Buna göre, Antalya 2. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün vermiş olduğu disiplin cezasını hukuka aykırı buldu. Mahkemenin kararı, şöyle açıklandı: "Olayda davacının 5.3.1998 tarihinde bir gün göreve gitmediği tartışmasızdır. Ancak bir gün göreve gitmemenin Anayasa'nın ve uluslararası sözleşmelerin tanıdığı sendikal hakların kullanımı doğrultusunda, davacının üyesi bulunduğu Eğitim-Sen Sendikası'nın bağlı olduğu KESK tarafından ülke genelinde düzenlenen ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp geri çekilen Sendika Yasası'nın grev ve toplusözleşme haklarını içermemesi nedeniyle demokratik haklarının kullanımı suretiyle yapılan toplantıya katılması amacına dayanmaktadır.
Bu durumda davacının, görevini daha iyi koşullarda ve daha olumlu düzeyde yürütmek için mensup olduğu sendikaca yurt genelinde düzenlenen eyleme katılmış olması karşısında, mazeretsiz olarak göreve gelmediği düşünülemeyeceğinden, dava konusu disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır."
Mahkeme, ayrıca davacının uğramış olduğu maddi kayıpların da ilgili kurum tarafından ödenmesine karar verdi. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim-Sen üyesi 200 öğretmen hakkında, TBMM'de görülüşen ve daha sonra geri çekilen grev ve toplu iş sözleşmesi içermeyen Memurlara Sendika Yasa Tasarısı'nı protesto etmek amacıyla, ülke genelinde 4-5 Mart 1998 tarihinde başlattığı "işbırakma eylemine" katıldıkları gerekçesiyle, idari soruşturma başlatmış ve 30'da 1 oranında maaş kesim cezası verilmişti. Eğitim-Sen üyesi öğretmenler de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği cezaların iptali için yasal süre içinde Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açmışlardı.
ÖNCEKİ HABER

Tuğlayla örülen cehennem

SONRAKİ HABER

Gebze Cezaevi önündeki ailelere polis saldırısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa