İşsizlik sigortası tartışması

   hak gaspına dönüşüyor

İşsizlik sigortası tartışması
    hak gaspına dönüşüyor
Özlem Albayrak
Sosyal Güvenlik Yasası'yla getirilen işsizlik sigortası, işverenler tarafından topa tutuluyor. Yasa ile emekçinin pek çok hakkı gasp edilmesine rağmen, kıdem tazminatına da göz diken işverenler, kıdem tazminatı ile işsizlik sigortasını karşı karşıya getiriyorlar. Emekçilerin, işgüvencesi olmamasından ve sadece belli bir oranda sigorta primi ödemiş sigortalılara tanınmasından dolayı eleştirdiği işsizlik sigortasına işverenler, çeşitli argümanlarla karşı çıkıyorlar.
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası tarafından önceki gün düzenlenen "Sosyal Güvenlik Hukuku'nda Son Değişiklikler" başlıklı seminerde, "Türkiye'de işsizlik sigortası" konulu tebliğ sunan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Turan, Türkiye'de kıdem tazminatının, dünyadaki örneklerinden daha farklı olduğunu ve neredeyse işsizlik sigortasını kapsadığını iddia etti. Ekimde çıkarılması planlanan işgüvencesi yasasını da istemeyen patronlar, bu yasada kıdem tazminatına el atmayı planlıyorlar.
Hem devlet, hem işveren
Turan, işsizlik sigortasının; maliyetinin yüksek olması, pek çok ülkede işsizliğin kronik hale gelmesi, işverenlerin istememesi ve devletin yük altına girmemesinden dolayı uygulanması geciken ve yaygınlaşmayan sigorta türlerinden olduğunu belirterek, şu anda 41 ülkede işsizlik sigortasının bulunduğunu söyledi.
İşsizlik sigortasının, Türkiye'de daha önce pek çok tasarı ve 5 yıllık kalkınma planları ile gündeme getirilmesine rağmen yasalaşamadığını belirten Turan, devletin işsizlik sigortasını işçi ve işveren primlerinin daha da ağırlaşmaması için istemediğini kaydetti.
Turan, Türkiye'de kıdem tazminatının geliştirilerek işsizlik sigortası yerine kullanıldığını ve onun fonksiyonlarını yerine getirdiğini öne sürerek, işsizlik sigortasının işsizliğin neden olduğu olumsuz sonuçları asgariye indirmek amaçlı olduğunu ve işsizliğin ortadan kaldırılması gibi bir işlevi olamayacağını vurguladı. İşsizlik Sigortası Fonu'nun yönetiminin özerk olması gerektiğini belirten Turan, prim ödeyen üç tarafın temsilcilerini barındırması gerektiğini ifade etti.
'İşsizlik sigortasına gerek yok'
Katılımcılar, enflasyon sorunu olmayan, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu ülke çapında örgütlemiş, istihdam bürolarına sahip ülkelerde işsizlik sigortasının uygulandığını ve Türkiye'de bunların hiçbiri olmadığı için, işsizlik sigortasının bu haliyle yararlı olmayacağına dikkat çektiler.
Kamu işverenlerinin üzerinde durduğu bir diğer nokta ise devletin katkısı. İşsizlik sigortası primlerini ödemeyen işveren kesimine müeyyideler getirilirken, devletin primlerini ödememesi durumunda herhangi bir zorlayıcı düzenlemenin getirilmediğine işaret eden işverenler, SSK'dan sonra İşsizlik Sigortası Fonu'nun da yeni bir "kara delik" olabileceği uyarısında bulundular.
www.evrensel.net