Enerji sektöründe özelleştirme hazırlığı

Büyük tepkilere rağmen uluslararası tahkimi Anayasa'ya koyan hükümet, şimdi de tahkim mekanizmasını işletecek uyum yasalarını hazırlıyor.

Enerji sektöründe özelleştirme hazırlığı
Başta enerji ihaleleri olmak üzere özelleştirmede yabancı sermayeye güvence sağlayan uluslararası tahkim için uyum yasaları da hazırlanıyor. Hazırlanan uyum yasaları ile tahkim mekanizmasına işlerlik kazandırılması öngörülüyor.
Bütün tepkilere rağmen uluslararası tahkimi Anayasa'ya koyan hükümetin yeni yasama döneminde TBMM'ye sunacağı uyum yasalarının çıkarılması ile birlikte, uluslararası tahkim de büyük ölçüde işlerlik kazanacak. Uyum yasalarının, uluslararası tahkim uygulamasına, özellikle Türkiye'nin enerji sorununa çözüm olacağı ileri sürülüyor.
Bu yasaların çıkması ile yabancı sermaye girişinin hızlanması amaçlanırken, özellikle ''yap-işlet-devret'', ''yap-işlet'' ve ''işletme hakkı devri'' sistemi ile gerçekleştirilecek olan yabancı sermayeye açılan enerji santral projelerinin de kademeli olarak üretime alınması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca, "Elektrik Enerjisi Piyasa Kanunu"nun çıkarılması ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeler de yer alıyor. Bu düzenlemeler, enerji özelleştirmelerinin yasal altyapısı olarak planlanıyor. "Elektrik Enerjisi Piyasa Kanunu'' tasarısının ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Elektrik Enerjisi Piyasa Kanunu ile sektörde kuralları belirleyen ve denetleyen düzenleyici bir kurumsal yapının oluşturulması hedefleniyor.
www.evrensel.net