Fotoğraf: AA

Yatırımların seyrinde

   bölgesel dengesizlik

Yatırımların seyrinde bölgesel dengesizlik
Yılın ilk sekiz ayında teşvikli yatırımların seyri bölgelere göre dengesiz bir gelişim gösterdi. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi yatırımları artışını sürdürürken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu yatırımlarında ciddi gerileme yaşandı. Bu arada çok bölgeli yatırımların ise rekor düzeyde arttığı dikkati çekti.
Marmara, ocak-ağustos döneminde en çok yatırım alan bölge olma özelliğini korudu. Bu bölgeye yönelik teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 31.7 artarak 1 katrilyon 309.3 trilyon liraya yükseldi. İç Anadolu Bölgesi'ne yönelik yatırımlar yüzde 44.1 artarak 489.1 trilyon, Karadeniz Bölgesi yatırımları yüzde 28.1 artarak 282.9 trilyon, Doğu Anadolu yatırımları yüzde 12.4 artarak 70.9 trilyon lira oldu.
Buna karşılık Ege Bölgesi yatırımları yüzde 0.8'lik düşüşle 383.4 trilyona, Akdeniz yatırımları yüzde 23.6'lık düşüşle 207.1 trilyona, Güneydoğu yatırımları ise yüzde 46.4'lık düşüşle 122.6 trilyona geriledi.
Teşvikli yatırımlar
Toplam teşvikli yatırımlarda geçen yılın ilk sekiz ayı itibariyle Marmara Bölgesi'nin yüzde 37.8 olan payı bu yıl aynı dönemde yüzde 39.8'e, İç Anadolu'nun payı yüzde 12.9'dan yüzde 14.9'a, Karadeniz'in payı yüzde 8.4'ten yüzde 8.6'ya çıktı. Buna karşılık Ege'nin toplam yatırımlardaki payı yüzde 14.7'den yüzde 11.7'ye, Akdeniz'in payı yüzde 10.3'ten yüzde 6.3'e, Güneydoğu'nun payı yüzde 8.7'den yüzde 3.7'ye, Doğu'nun payı da yüzde 2.4'ten yüzde 2.2'ye geriledi.
Ocak-ağustos döneminde teşvik belgesine bağlanan toplam 3 katrilyon 287.3 trilyon liralık yatırımın yüzde 68.7 oranındaki 2 katrilyon 259.1 trilyon liralık bölümünü komple yeni yatırımlar oluşturdu. Aynı dönemde 485.4 trilyon liralık tevsi, 149.8 trilyon liralık modernizasyon, 141.2 trilyonluk yenileme, 92.3 trilyonluk tamamlama, 40.9 trilyonluk finansal kiralama yatırımı teşvik belgesine bağlandı.
www.evrensel.net