Stand-by görüşülecek

24 Eylül'de hükümetin yapacağı ABD ziyareti esnasında ekonomi bürokratları da IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılarak, 2000 yılına ilişkin olarak ekonomi politikaları konusunda 'brifing' alacaklar.

Stand-by görüşülecek
Başbakan Bülent Ecevit'in ziyareti esnasında hükümet yetkilileri ve ekonomi bürokratları IMF ve Dünya Bankası 'huzuruna' çıkacaklar. Bu görüşmelerin ana gündem maddesi IMF ile Türkiye arasındaki stand-by anlaşması olacak. Ayrıca 2000 yılına ilişkin bütçe ve ekonomi politikaları da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olacak.
24 Eylül'de hükümetin yapacağı ABD ziyareti esnasında ekonomi bürokratları da IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılarak, 2000 yılına ilişkin olarak ekonomi politikaları konusunda 'brifing' alacaklar.
Bu görüşmelerin temel konusunu ise stand-by anlaşması oluşturacak. Dünya Bankası, Türkiye'deki "yapısal reform"ların sürdürülmesi için gerekli kredinin sağlanması amacıyla IMF ile bir stand-by anlaşması yapılmasını şart koşuyor.
Bürokratlar ABD'ye taşınıyor
Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal başkanlığında, ABD'yi ziyaret edecek olan heyette, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Merkez Bankası ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkilileri de katılacak. Devlet Bakanı Önal, Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarına, IMF Türkiye Guvernörü olarak katılırken, Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp, Dünya Bankası Türkiye Guvernörü sıfatıyla toplantılara dahil olacak.
Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, toplantılarda IMF Türkiye Guvernör Vekili sıfatıyla temsil edilirken, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ferhat Emil ise Dünya Bankası Türkiye Guvernör Vekili sıfatını taşıyacak.
Devlet Bakanı Önal'ın heyetinde, Hazine'den, Selçuk Demiralp, Ferhat Emil'in yanı sıra Müsteşar Yardımcısı Ayşe Dönmezer, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Aydın Karaöz, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Emin Dedeoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcıları Ali Ümit Gönülal ve Şen Akman, Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı Vural Kural da bulunacak.
Heyette Merkez Bankası'ndan, Başkan Gazi Erçel'in yanı sıra, Başkan Yardımcısı Süreyya Serdengeçti ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Ömer Altay yer alacak. ABD heyetinde Maliye Bakanlığı'ndan, Gelirler Genel Müdürü Akif Hamzaçebi ve Daire Başkanı Cihan Terzi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Durmuş Öztek ve Daire Başkanı Okan Uçanok katılacaklar. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Başkan Uğur Bayar katılırken, DPT'den ise Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü Zafer Yükseler yer alacak.
2000 bütçesi de konuşulacak
Devlet Bakanı Önal başkanlığındaki heyetin çalışmaları, ağırlıklı olarak IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları çerçevesinde olacak.
Heyet, ABD'deki ekonomi ve finans çevreleriyle de temaslarda bulunacak. Heyetin, IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle, Türkiye ekonomisindeki bu yıl sonu itibarıyla ekonomik hedeflerdeki revize rakamları ve 2000 yılı bütçesine yönelik makro ekonomik gösterge tahminleri üzerinde de görüşeceği belirtiliyor.
Devlet Bakanı Önal başkanlığındaki heyetin bir başka ana gündem maddesini ise, ekim ayında Türkiye'de devam edecek olan stand-by konusundaki görüşmeler oluşturacak.
Öte yandan, Hazine Müsteşarlığı'nda, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına hazırlık niteliğindeki çalışmalar, DPT, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası bürokratlarının katılımıyla devam ediyor. 2000 yılı bütçesi üzerinde yoğunlaşan çalışmaların, bu yılın ve gelecek yılın büyüme ve enflasyon hedef ve programlarını da kapsadığı kaydediliyor.
www.evrensel.net