Kim kime yük?

SSK'nın kamu ve özel kuruluşlardan toplam 599 trilyon 300 milyar lira prim alacağı bulunuyor. Kuruma, özel sektörün 464.8, kamunun ise 134.5 trilyon prim borcu var.

Kim kime yük?
Devlete yük olarak tanımlanan ve tasfiyesi için Çalışma Bakanlığı'nın ardarda yasa tasarısı hazırladığı SSK'nın sırtındaki en büyük yük ise kamu kuruluşlarının ve özel sektörün prim borçları. Nüfusun yaklaşık yüzde 40'na sağlık ve sigortacılık hizmeti veren, Türkiye'nin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)'nun özel ve kamu kuruluşlarından gecikme zammı dahil olmak üzere, toplam 599 trilyon 300 milyar lira prim alacağı bulunuyor. SSK'nın alacaklarının hemen tahsil edilmesi durumunda açığının yüzde 50'sini kapatacağını belirten uzmanlar SSK primlerinin ucuz kredi olarak kullanılmasına izin verilmesi durumunda prim borçlarının artacağını belirtiyorlar.
SSK alacaklarının, 249 trilyon 700 milyar lirası prim borcu, 349 trilyon 600 milyar lirası ise gecikme zammından oluşuyor.
Yüzde 70'i özel sektörden
Kurumun, 81 trilyon 500 milyarı belediyelerden, 47 trilyon 500 milyarı çeşitli KİT'lerden, 5 trilyon 500 milyar lirası da diğer kuruluşlardan olmak üzere, kamu sektöründen toplam 134 trilyon 500 milyar lira tutarında prim ve gecikme zammı alacağı var. Kurumun prim alacaklarının yüzde 70'i özel sektör kuruluşlarının, yüzde 30'u ise kamu kuruluşlarının borçlarından oluşuyor.
Özel sektör kuruluşlarından prim ve gecikme zammı dahil olmak üzere, toplam 464 trilyon 800 milyar lira alacağı bulunan SSK, ödenmeyen primler için, 6183 sayılı ''Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Yasa'' uyarınca aylık yüzde 12, yıllık ise yüzde 144 oranında gecikme zammı uyguluyor. Yine aynı yasa uyarınca, günü geçmiş prim alacaklarının tahsili için işyerlerine haciz işlemi uygulanırken, aylık prim tahsilat oranı ise yüzde 88.5 oranında bulunuyor.
Bu yılki bütçesi 3 katrilyon 500 trilyon lira olan SSK'nın, 1999 yılında 2 katrilyon 300 trilyon liralık gelirine karşılık, 1 katrilyon 200 trilyon lira açık vereceği, açığın da Hazine tarafından karşılanacağı kaydedildi. Ancak bu, kuruma prim borcu olan kamu kuruluşlarının borçlarının ödenmesinden başka bir anlama gelmiyor. SSK her ay toplam 2 milyon 800 bin dolayındaki emekli, dul ve yetime 246 trilyon 700 milyar lira tutarında aylık öderken, bu yılın ocak ve eylül aylarını kapsayan 9 aylık döneminde ödediği toplam miktar 1 katrilyon 990 trilyon liraya ulaştı.
www.evrensel.net