TÜMTİS Ankara'da

   toplusözleşme imzaladı

TÜMTİS Ankara'da toplusözleşme imzaladı
Türk-İş'e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Ankara'da 220 işçi adına 7. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. Sözleşme öncesinde bütün işçilerle ortak hareket ettiklerini ve onların taleplerini dikkate aldıklarını belirten TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan, sosyal haklarından geri adım atmadıklarını bildirdi.
Ekonomik krizden ve depremden ambar işverenlerinin de etkilendiğini, buna rağmen mevcut koşullarda iyi bir sözleşme imzaladıklarını kaydeden Kılıçdoğan, sosyal haklardan taviz vermedikleri gibi, örneğin ölüm izinlerini 5 günden 7 güne çıkardıklarını, birinci derecede akrabaların evlenmelerinde 3 günlük düğün izni hakkı aldıklarını kaydetti. "Bu, örgütlü gücün bir eseridir elbette" diyen Kılıçdoğan, sözleşme öncesinde işçiler, işyeri temsilcileri, şube yöneticileri ve genel merkez yöneticileriyle ortak tavır içinde olduklarını, yaptıkları anketle bütün işçilerin görüşlerini alarak, sözleşme metnine yansıttıklarını belirterek, bunun Türkiye'de sendikacılığın geldiği nokta bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Kılıçdoğan, "Bundan sonraki dönemlerde de bu geleneğimiz katılımcılık, örgütlülük düzeyinde gelişerek sürecektir" dedi. Sendikal mücadele yanında demokrasi mücadelesinde de kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade eden Kılıçdoğan, gerek Türk-İş'in gerekse Emek Platformu'nun aldığı bütün kararlara bundan sonra da uyacaklarının altını çizdi. Görevlerinin örgütlülüğü artırmak olduğunu ve her üyelerinin bu konuda kendini görevli saydıklarını vurgulayan Kılıçdoğan, işçisinden şube ve genel merkez yönetimine kadar TÜMTİS'in bir bütün olduğunu ifade etti.
TÜMTİS Ankara Şubesi ile Ambar İşverenleri Sendikası (Ambar-İş) arasında imzalanan 7. dönem toplu iş sözleşmesine göre işçilerin birinci yıl ücretleri 210 milyon lira oldu. (yüzde 55.5) İkinci yıl ücretleri 300 milyon lira (yüzde 43) olurken, fazla mesailerde ise yüzde 200 artış sağlandı.
Ayrıca yılda dört kez birer maaş tutarında ikramiye alan işçiler, servis hakkı da kazandılar. İstanbul bağlantılı olmayan Kayseri-Konya hatlarında da 35 civarında işçi adına yapılan sözleşmede, ücretler birinci yıl için 150 milyon oldu, ikinci yıl için enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranında artış sağlandı.
www.evrensel.net