Fotoğraf: AA

Çadırkentlerde salgın hastalık uyarısı

Kocaeli'de, deprem felaketinin ardından altyapı koşulları sağlanmadan birçok çadır yerleşim yerinin kurulduğu belirtildi.

Çadırkentlerde salgın hastalık uyarısı
Kocaeli'de, deprem felaketinin ardından altyapı koşulları sağlanmadan birçok çadır yerleşim yerinin kurulduğu belirtildi. TTB, bu durumun bulaşıcı hastalıklar ve yangın gibi sakıncaları beraberinde getirdiğini bildirerek, toplum sağlığını tehdit edecek hastalıklarla karşılaşılmaması için ilgili kişi ve kurumları göreve çağırdı.
Türk Tabipleri Birliği İzmit Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, çadır yerleşim yerlerinde sağlık altyapısı, su, gıda ve atıklarla ilgili incelemelerde bulunulduğu, konuyla ilgili topluma eğitim verildiği bildirildi.
Depremin ilk günlerinden bu yana "yeterli organizasyon ve eşgüdümün olmaması ve çok başlılık" yüzünden altyapı koşulları sağlanmadan birçok çadır yerleşim yerinin kurulduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Toprak yapısı, drenaja uygunluğu ve eğimi yeterince değerlendirilmeden çadır yerleşim yerleri kurulmakta, alanın alabileceği kapasite göz ardı edilerek, olabildiğince çok çadır kurulmaya çalışılmaktadır. Bu durum insan sağlığı açısından bulaşıcı hastalıklar ve yangın gibi sakıncaları beraberinde getirmektedir. Banyo, tuvalet, beslenme ünitesi gibi altyapı koşulları çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Çadır yerleşim yerlerinde kendi iç dinamikleri canlandırılarak, yaşayanların kendilerini yönetmesinin sağlanması gerekirken, birçok alanda bunun başarılamadığı gözlenmektedir."
Bu sorunların ilgili kişi ve kurumlara iletildiği ancak, uyarıların dikkate alınmadığı belirtilen açıklamada, toplum sağlığını tehdit edecek hastalıklarla karşılaşılmaması için ilgili kişi ve kurumlar göreve çağrıldı.
www.evrensel.net