Sosyal Güvenlik Yasası'nın

   onaylanmasına tepki

Sosyal Güvenlik Yasası'nın
   onaylanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından önceki gün onaylanan Sosyal Güvenlik Yasası, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Onay kararı, yüz binlerce işçinin kararlı eylemlerini göz ardı ederek, hükümetle uzlaşmaya çalışan konfederasyonlarda 'hayal kırıklığı' yarattı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Genel Başkanları, onay kararına tepki göstererek, Demirel'in tavrını 'çelişkili' olarak nitelendirdi.
Meral hayal kırıklığına uğradı
Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, "Cumhurbaşkanı'nın, sosyal güvenlik sistemimizi çökertmeyi amaçlayan yasayı onaylaması, kendisinin 1992 ve 1996 yılındaki tavrıyla temelden çelişmektedir" dedi. Meral yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı'ndan gerek kanunun içeriğini, gerek kabulleniş biçimini göz önüne alarak bu kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise iade etmesini beklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı onaylamasıyla hayalkırıklığına uğradıklarını belirtti. Demirel'in, 1986 yılında yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının ağırlaştırılmasını eleştirdiğini hatırlatan Meral, kabul edilen ve onaylanan bu yasanın Anayasa'nın 2. maddesini ve sosyal devlet anlayışını tehdit ettiğini kaydetti.
'Tepkimiz sürecek'
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Cumhurbaşkanı Demirel'in Sosyal Güvenlik Yasası'nı onaylamasıyla, çalışan tüm kesimin hayalkırıklığına uğradığını belirterek, "Onay, Türkiye için bir talihsizliktir" dedi. Uslu yaptığı yazılı açıklamada, depremi fırsat bilip yangından mal kaçırırcasına çıkarılan bu yasayı, "hükümetin tarihe geçecek ayıbı" şeklinde nitelendirerek, Af Yasası'nda toplumun tepkilerini dikkate alan Cumhurbaşkanı'nın, Sosyal Güvenlik Yasası'nda aynı tutumu göstermeyişini çelişki olarak değerlendirdi. Uslu, yasanın iptal edilmesi için demokratik tepkilerini devam ettireceklerini duyurdu.
DİSK 'yeniden eylem' diyor
DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, Sosyal Güvenlik Yasası'nın Demirel tarafından onaylanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Toplum tarafından reddedilen ve ülke ekonomisine, sosyal güvenlik sistemine hiçbir katkısı olmayacak bir yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması, elbette anlaşılır değildir. Cumhurbaşkanı, bir anlamda kendi icraatını reddetmiştir" dedi.
Yalnızca IMF'ye söz verildi diye çıkartılan bu yanlış yasa değiştirilinceye, gerçek anlamda bir sosyal güvenlik sistemi oluşturuluncaya kadar mücadelelerinin süreceğini bildiren Karabay, "Bu mücadelede tek güvencemiz, emekçilerin kendi geleceklerine ve haklarına sahip çıkma iradeleri ve kararlılıklarıdır. Üç kuruşa kendi vatandaşlarının haklarını yok edenler, elbette bunun hesabını vereceklerini de bilmek durumundadır."
Emek Platformu toplanmalı
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Musa Çam da, düzenlediği basın toplantısıyla yasanın onaylanmasına tepki gösterdi. Çam, DİSK olarak, Emek Platformu'nun bir araya gelip tekrar eylem sürecini başlatmasını istediklerini belirtti
Musa Çam, sosyal güvenlik sisteminin tek sorununun emeklilik yaşı olmadığını belirterek, "İşgüvencesi sağlanmadan, sigortasız çalışma önlenmeden, sosyal güvenliğe düzenli devlet katkısı sağlanmadan SSK kurtulamaz" dedi. Bunun IMF dayatması olduğunun altını çizen Çam, "Bunun ardından sosyal güvenlik harcamalarının kısılmasını, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini öngören yeni liberal ekonomi anlayışı yatıyor" diye konuştu. SSK'nın 450 tilyon lira prim alacağının neden toplanmadığını soran Çam, "Sosyal güvenlik alanındaki en önemli sorun kayıtdışı ekonomi değil midir" diye sordu. SSK'nın özerk ve demokratik olması gerektiğini vurgulayan Çam, şöyle devam etti: "Sosyal güvenliğe düzenli devlet katkısı sağlanmalıdır. İşgüvencesi mutlaka çıkarılmalıdır. Kayıtdışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Emeklilere insanca yaşayabilecekleri bir ücret verilmelidir. Sendikal örgütlenmeler önündeki engeller kaldırılmalıdır."
Kaldığımız yerden
Dev Maden-Sen Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün, Cumhurbaşkanı'nın toplumun beklentilerini boşa çıkardığını belirterek, şunları söyledi: "Deprem felaketinin verdiği acıyla günlerini geçiren milyonlarca emekçi, böyle bir dönemde kendilerine yapılmış olan adaletsizliği asla unutmayacaktır. Bu halk; IMF'nin bir dediğini iki etmeyen, ülkenin ve yurttaşların çıkarlarını görmezden gelen vekilleri, bir gün geldikleri yere geri göndermesini de bilecektir." Görgün, haksızlıklar karşısındaki mücadelelerinin kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Yasanın yürürlüğe girmesi
Yasanın bazı hükümleri, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte, bazıları yayımı takip eden aybaşında, bir kısmı da kanunun yayımını takip eden yılbaşında yürürlüğe girecek.
Yasanın işsizlik sigortasına ilişkin hükümleri ise 1 Haziran 2000 tarihinde, emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü ile dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin esasları düzenleyen 24 madde de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı İştirakçileri ile ilgili personel kanunlarında gerekli değişikliklerin yapılmasını takip eden yılbaşında yürürlüğe girecek.
www.evrensel.net