Müteahhitler de yapı denetimi istedi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Kadir Sever, depremdeki ağır hasardan yalnızca müteahhitlerin sorumlu tutulmasının doğru olmadığını söyledi.

Müteahhitler de yapı denetimi istedi
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Kadir Sever, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremdeki ağır hasardan yalnızca müteahhitlerin sorumlu tutulmasının doğru olmadığını söyledi.
Kadir Sever, 17 Ağustos'ta meydana gelen depreme ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında, depremin yol açtığı hasarın sebepleri üzerinde durdu. Birliklerinin imar affını kesinlikle onaylamadığını dile getiren Sever, yapı denetiminin sıkı bir biçimde sağlanmasını öngörecek, uygulamada boşluklara izin vermeyecek yeni bir imar yasasının getirilmesini istedi. Kadir Sever, "Kimsenin müdahele edemeyeceği, ne belediyelerin ne de müteahhitlerin boşluklarından yararlanamayacağı anayasal nitelikte bir imar yasası istiyoruz" dedi.
Birliklerinin 108 üyesi olduğu halde Türkiye'de bu işi yapan yaklaşık 300 bin kimsenin bulunduğuna dikkat çeken Sever, üyeleri arasında kusuru bulunan müteahhit olup olmadığını henüz belirleyemediklerini belirtti. Üyeleri arasında kusuru bulunanlarla ilgili nasıl bir yaptırımda bulunacaklarını açıklamak istemeyen Sever, "Sebep olanlar sorumluluğu ölçüsünde cezalandırılmalıdır. Ancak, biz, üyelerimiz arasında böylelerinin çıkacağına inanmıyoruz" dedi. Yapıda denetim ve sigorta sisteminin kurulmasının gerekliliğine dikkat çeken Sever, doğal afetlere karşı alınacak önlemlerde, planlama ve şehircilik ilkelerine uyulması, deprem mühendisliğinin geliştirilmesi, inşaat işçilerinin eğitilmesi, denetim şirketlerinin yapısı, görev ve sorumluklarının belirlenmesi, 98 öncesi uygulamaların ıslahı, deprem yönetmeliklerine uyulması ve zemin etüdü verilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.
www.evrensel.net