Fotoğraf: AA

'Tarım alanları imara açılmamalı'

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gürol Ergin, Yalova'da enkaza dönüşen binaların deniz doldurularak elde edilen alanlar ile 1. sınıf tarım arazisi olduğuna dikkat çekti.

'Tarım alanları imara açılmamalı'
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gürol Ergin, silinmeyecek yaralar açan deprem felaketinin yöre üzerindeki tahribatı ve bunların nedenlerini özellikle de tarım ve tarımcı perspektiflerini araştırmak üzere bölgede yaptıkları araştırmanın sonuçlandığını bildirerek, oda olarak düşündükleri çözüm önerilerini açıkladı.
Gürol Ergin, dün düzenlediği basın toplantısında, rant peşinde koşularak yapılan yanlış imar uygulamaları ve kaçak yapılaşma nedeniyle deprem felaketinde binlerce insanın öldüğünü kaydederek, Yalova'da enkaza dönüşen binaların deniz doldurularak elde edilen alanlar ile birinci sınıf tarım arazisi olan Hacımehmet Ovası mevkiinde bulunduğuna dikkat çekti. Hacımehmet Ovası'nın İstanbul'un gıda gereksinimini tek başına karşılayabilecek kadar verimli olduğunun altını çizen Ergin, bu verimli toprağın imara açılmasıyla buradaki konutların yerle bir olduğunu belirtti.
Zemin özellikleri uygun olmayan alanlarda yapılan sağlam binaların bile yıkılmaya mahkûm olduğunu söyleyen Ergin, Yalova'da geçici iskân alanı olarak seçilen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinin de yumuşak yapısı nedeniyle imara uygun olmadığını vurguladı. Termal-Akköy-Çınarcık arasındaki bölgenin imara uygun olduğunu bildiren Ergin, Yalova Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nün, deprem bahane edilerek yapılaşmaya açılmak istenmesini eleştirdi. İzmit bölgesinde ise tarımsal zarar olarak 200 bin tavuğun ve 200 kadar büyükbaş hayvanın telef olduğunu açıklayan Ergin, Adapazarı'nda da en yüksek verimli tarım alanlarının imara açılması nedeniyle büyük kayıpların meydana geldiğini belirtti.
Yerli ve yabancı bilim adamlarının Türkiye'nin çöl olacağını söylediğini ama bu uyarının dikkate alınmadığını ifade eden Ergin, üç kuruşluk çıkarlarını ülkenin ve halkın çıkarlarından önemli gören sanayicilerin, umursamaz, hırsız yerel yöneticilerin ve aymaz çıkarcı bürokratların çölleşmeden sorumlu olacağını vurguladı. Toprak ve Su Yasası'nın çıkarılmasını ve bu yasa çerçevesinde toprak haritalarının oluşturulmasını isteyen Ergin, Toprak Su Genel Müdürlüğü'nün yeniden kurulması gerektiğini belirtti.
Ergin, "Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerinin DSP'nin iktidar olduğu dönemde yanlış uygulandığını ve tarım alanlarına zarar verecek şekilde geliştirildiğini vurguladı. Birinci sınıf tarım alanlarına yapılan sanayi tesislerine karşı Danıştay'a iptal davası açtıklarını ve kazandıklarını belirten Ergin, dava sonuçlarının dikkate alınmadığını bildirdi. Kendilerine "Burada otomobil yerine patates üretsek daha mı iyiydi" denildiğini söyleyen Ergin, sanayiye karşı olmadıklarını, ama verimli tarım alanlarının sanayileşmesine karşı olduklarını ifade etti.
www.evrensel.net