Sansüre uğramış bir deprem

Aylık olarak ya da periyodik aralıklarla yayınlanan dergilerin 'sonbahar' ve 'eylül' sayıları çıktı.

Sansüre uğramış bir deprem
Aylık olarak ya da periyodik aralıklarla yayınlanan dergilerin 'sonbahar' ve 'eylül' sayıları çıktı. Tarih alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları, ince ve titiz bir düzenlemeyle okurlarına sunan Toplumsal Tarih dergisinin bu ayki ilk yazısını, 17 Ağustos'ta Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen ve on binlerce insanın ölmesine neden olan deprem faleketine tarihsel bir gönderme oluşturuyor.
Osman Köker tarafından kaleme alınan 'Sansüre Uğramış Bir Deprem' başlıklı yazıda 10 Temmuz 1894'te meydana gelen ve yine İstanbul, İzmit, Adapazarı ve Yalova'da etkili olan deprem konu ediniliyor.
Köker, söz konusu depremin bölgede ve özellikle İstanbul'da yaptığı tahribata ilişkin bilgilerin dönemin gazetelerinde bulunmasının zor olduğunu çünkü gazetelere sansür uygulandığını belirtiyor. Köker, depremle ilgili olarak elde edilebilecek verilerin ancak o dönemde yapılan bazı bilimsel çalışmalardan elde edilebileceğini belirtiyor ve depremin etkilerine ilişkin çeşitli veriler aktarıyor.
Köker'in yazısı -kendisi bunu yazıda ifade etmese de- yüzyıl önce büyük bir felaket yaşanılan bölgede, o günden bu güne tedbir açısından hiçbir şeyin değişmediğinin göstergesi olması bakımından önemli. Yazının bugüne ilişkin bizlere gösterdiği bir başka gerçeklik de, iktidarların 'durumun vehametini' gözlerden uzak tutmak, kendi aczlerinin gösterilmesini engellemek için yine basını engellemeleri. Hatırlanacağı gibi, 17 Ağustos depreminin ardından devlet yetkililerinin ilk aldıkları tedbirlerden birisi televizyon kapatmak olmuştu.
Toplumsal Tarih'te yer alan yazılardan dikktati çeken bazıları ise şöyle: Yeni Adam Nasıl Kapatıldı (Haldun Özen), Athinagoras'ın Patrik Seçilmesi (Elçin Macar) ve Ege Bölgesi'nde İktisadi Hayatı Millileştirme Çabaları (Erkan Serçe, Sabri Yetkin)
www.evrensel.net