Tüzel: Halka yararlı bir iş yapıyoruz

Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkanı A. Levent Tüzel, Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun Derince Emek Çadırkenti ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

'Halka yararlı bir iş yapıyoruz'
Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkanı A. Levent Tüzel, Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun Derince Emek Çadırkenti ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Genelkurmay'ın yetkililerine, tüm gazeteci ve televizyon habercilerine, sendika yöneticilerine, kitle örgütü temsilcilerine ve merak eden tüm kişilere Çadırkent açık. Gelip; denetlesinler, bilgi alsınlar, burada kalanlarla ve çevrede oturan halkla konuşsunlar. Çünkü bunlardan hiçbir korkumuz yok. Çünkü; halka yararlı bir iş yapıyoruz. Yaptımız işi doğru, hakkaniyete uygun yaptığımıza inanıyoruz" dedi.
Tüzel, dün yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun; kimi gazetecileri çağırarak yaptığı söyleşide, EMEP'in de adını vererek Derince Emek Çadırkenti'ndeki faaliyetini; halkın duygularını istismar eden, kendi yandaşlarına hizmet veren, burada yaşayanların sefalet içinde olduğu şeklinde tanımladığını hatırlattı. Tüzel, şunları ifade etti: "Öncelikle belirtelim ki; partimiz halkın duygularını, acılarını istismar ederek ona hoş görünme tutumunu temelden reddeder.
Çünkü; EMEP, halka olduğu gibi görünmek isteyen, ama halkın her sıkışık anında bütün imkânlarıyla onun yanında olmayı kendisine ilke edinmiş bir partidir. Derince'deki Çadırkent de; partimizin bu tutumunu ortaya koymuştur. Halkın içinde bulunduğu zor koşulları göz önüne alarak; din, dil, milliyet, siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm halkın yardımına koşma ilkemizin bir tezahürü olarak Çadırkent'teki faalieyet organize edilmiştir. Bu tutumu, halkın gözünü boyamayı esas alan düzen partilerinin istismarcılığına benzetmek bizim için üzüntü vesilesidir."
Derince Emek Çadırkenti'ne gidenlerin, burada barınanlar arasında EMEP'e oy vermiş ya da onun üyesi olan kişiler olmadığını gördüğüne dikkat çeken Tüzel, bölgede kimler oturuyorsa; kimler depremden zarar görmüş ve barınma ve beslenme imkânlarını yitirmişse; Çadırkent'te de onların barındığını; Genelkurmay'ın da bu konuyu soruşturma imkânı en çok olan kurumlardan birisi olduğunu kaydetti.
'Olabileceğin en iyisi'
Tüzel, Derince Emek Çadırkenti'nde yaşayanların, diğer çadırkentlere göre sefalet içinde olduğu iddiasına gelince, bunun tamamen yanlış bilgiler üstüne oturan bir değerlendirme olduğunu söyleyerek, "Elbette deprem koşulları, pek çok bakımdan hizmetleri aksatmaktadır. Ama şu da bir gerçektir ki, çadırkent, eldeki bütün imkânlar seferber edilerek olabilecek en iyi çadırkent olarak kurulmuştur. Emek Çadırkenti; daha ilk günden itibaren çadırları, yatakları, aydınlatılması sağlanmış; mutfağı, soğuk hava deposu, revir ve eczanesi 24 saat hizmet verecek biçimde düzenlenmiş; çevre sağlığı ve her tür bulaşıcı hastalığa karşı önlem alınmış, çocuklarına bir oyun çadırı ve çadır-kreş ayrılmış; adil, demokratik bir dağıtım ve hizmeti esas olan ilkeler etrafında oluşturulmuştur. Çadırkent'te kalan 1000'in üstünde kişiye ve çadırlarda kalmayan ama hâlâ gıda ihtiyacı süren çevreden 1500 kişiye her gün iki öğün sıcak yemek verilmektedir" dedi.
'Çadırkent herkese açık'
Çadırkentin; EMEP'in ve Emek Gençliği'nin elindeki imkânlarla kurulduğunu, ama yönetiminin bizzat çadırlarda barınan kişiler tarafından seçilmiş bir heyet tarafından yapıldığını vurgulayan Tüzel, gelen malzemelerin nasıl ve hangi esaslara göre dağıtılacağı, Çadırkent'te barınmayanların buradaki imkânlardan nasıl yararlanacağı gibi konularda bu Çadırkent'te barınanlar tarafından seçilen heyetin karar verdiğini belirtti. EMEP Genel Başkanı Tüzel, bu yüzden de; adam kayırma, yandaşlara dağıtma gibi ilkesel olarak reddettikleri şeyleri, pratikte mümkün kılmayacak önlemler aldıklarını kaydederek, Çadırkent'in ayakta kalması için yardımlar ve destek sürdükçe; en önemilisi de halkın ihtiyacı devam ettiği sürece Çadırkentin, elbette yaşayacağını söyledi.
Genelkurmay'ın yetkililerine, tüm gazeteci ve televizyon habercilerine, sendika yöneticilerine, kitle örgütü temsilcilerine ve merak eden tüm kişilere Çadırkent'in açık olduğunu ifade eden Tüzel, "Gelip; denetlesinler, bilgi alsınlar, burada kalanlarla ve çevrede oturan halkla konuşsunlar. Çünkü bunlardan hiçbir korkumuz yok. Çünkü; halka yararlı bir iş yapıyoruz. Yaptımız işi doğru, hakkaniyete uygun yaptığımıza inanıyoruz" dedi.
www.evrensel.net