Yoksulluk sınırı iki kat arttı

Bir ailenin aylık temel tüketim harcamalarını karşılayabilmesi için gereken para Ağustos ayında 351 milyon 391 bin liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı iki kat arttı
Dört kişilik bir ailenin aylık temel tüketim harcamalarını karşılayabilmesi için gereken para, Ağustos ayında 351 milyon 391 bin liraya yükseldi.
Dört kişilik bir memur ailesinin aylık gıda, konut, giyim, ev eşyası, bakım, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim ve eğlence, yakıt ve diğer harcamalarını baz alarak Türk Kamu-Sen'in tarafından yapılan hesaplamalara göre, yoksulluk sınırı bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 42.8 oranında yükseldi. Kenar semtlerdeki pazar ve marketlerden derlenen fiyatlarla yapılan hesaplamaya göre yoksulluk sınırı iki kişilik aileler için 243 milyon 94 bin lira, üç kişilik aile için 298 bin 472 lira düzeyine yükseldi. Bu rakamlar geçen yılın sonunda iki kişilik bir aile için 170 bin 206 lira, üç kişilik aile için 208 bin 979 lira, dört kişilik aile için de 246 bin 31 bin lira olarak hesaplanmıştı.
Hesaplamalara göre dört kişilik bir aile Ağustos ayında gıda harcamaları için 116 milyon 61 bin lira, giyim için 41 milyon 598 bin, ev eşyası için 34 milyon 491 bin, hane halkı bakım ihtiyaçları için 6 milyon 971 bin, ulaşım ve haberleşme için 28 milyon 73 bin, kültür-eğitim ve eğlence için 13 milyon 933 bin, sağlık için 6 milyon 971 bin, konut için (kira) 55 milyon 650 bin, yakıt için 25 milyon 641 bin, diğer tüketim harcamaları için de 21 milyon 451 bin liraya gereksinim duydu.
www.evrensel.net