DEÜ: 'İzmir riskli ama şanslı'

DEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, deprem ihtimali açısından İzmir ve çevresinin birinci sırada yer aldığı bildirildi.

DEÜ: 'İzmir riskli ama şanslı'
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda, büyük şehirler arasında Türkiye'de deprem ihtimali ile iç içe yaşayan en riskli yerleşim birimleri arasında İzmir ve çevresinin birinci sırada yer aldığı bildirildi.
DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güngör Taktak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nin tarihten günümüze çok şiddetli depremler yaşadığını belirtti.
Prof. Dr. Güngör Taktak, "Doğanın bu acımasız felaketine karşı belki eski dönem insanları aciz durumda idi, fakat bugün böyle bir durum, ancak cehalet ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadır" dedi.
Prof. Taktak, bugün büyük ilgi ve kabul gören levha tektoniğine (yer hareketleri ve yapısı) göre bölgedeki depremlerin Avrupa-Asya ve Afrika gibi büyük bloklar arasına sıkışmış olan ve nispeten daha ufak Ege, Türk, Arap ve İran levhalarının birbirine nazaran hareketi sonucu meydana geldiğine işaret etti.
Bölgedeki deprem hareketlerini inceleyen bir rapor hazırladıklarını ifade eden Prof. Güngör Taktak, bu raporda deprem, yer seçimi ve dayanıklı bina yapımı, deprem sonrası bölgede yardım sağlayacak organizasyonun kurulması, yapılması gerekenler ve öneriler, Ege Bölgesi'nin tektoniği, Batı Anadolu depremleri ve istatistiksel analiz konularına yer verildiğini kaydetti.
Deprem kader değildir
"Batı Anadolu Bölgesi'nin Depremselliği" başlıklı raporda, Batı Anadolu Bölgesi'nde risk çalışmaları yapıldığı belirtilerek, şöyle deniyor: "Bu çalışmalarda ortak olan tek yön, yörenin çok büyük deprem tehlikesine sahip olmasıdır. Yaygın tipte depremselliğin görüldüğü bölgede, 6 ve 6'dan büyük depremlerin olma olasılığı yüzde 70-80'dir. Yıkıcı depremlerin şiddeti 5.5-6'dan sonra başlamaktadır. Ege Bölgesi'ndeki depremler sık olmakla birlikte şiddetleri düşüktür, bu da bölgenin bir şansıdır.
Türkiye ve yakın çevresinde yeni tektonik dönemi belirleyen önemli yapı unsurları arasında Ege graben sistemleri ve Ege hendeği önemli bir yer oluşturmaktadır.
Bununla birlikte Türkiye deprem bölgeleri haritasında Ege Bölgesi'nin nerede ise tamamının 1. derece deprem bölgesi olduğu görülmektedir. Büyük şehirler açısından Türkiye'de deprem riski ile içiçe yaşayan en riskli yerleşim birimleri arasında İzmir ve çevresi birinci sıradadır."
Raporda, Jeofizik Mühendisleri Odası'nın "Deprem kader değildir" sloganının yaygınlaştırılması istenerek, alınacak önlemlerle Türkiye'nin depremlerden çok daha az kayıp ve hasarla kurtulmasının mümkün olduğuna işaret edildi.
www.evrensel.net