04 Eylül 1999 01:00

Savaş kadın ve çocukları vuruyor

KESK, Diyarbakır, Batman, Urfa, Antep, Malatya Şubeleri Kadın Komisyonu tarafından "Kadın ve Çocuk Hakları İhlalleri" başlıklı bir rapor hazırlandı.

Paylaş
Savaş kadın ve çocukları vuruyor
Cahit Ercan
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'nun, Diyarbakır, Batman, Urfa, Antep ve Malatya Şubeleri Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda, Kürt kadınının, feodal değer yargıları ve bölgede yaşanan savaş ortamının yarattığı belirsizlik ve kaosun kıskacında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. KESK Diyarbakır, Batman, Urfa, Antep, Malatya Şubeleri Kadın Komisyonu tarafından, "Kadın ve Çocuk Hakları İhlalleri" konulu bir rapor hazırlandı.
İşkence sistematik
Kadın Komisyonu tarafından basına sunulan raporda, cinselliği meta olarak kullanılan, üretim ilişkilerinde iliğine kadar sömürülen, ağır feodal değer yargılarının altında baskı gören kadının kimliksiz ve edilgen kılınmaya çalışıldığının altı çizilerek, "Kadın, egemen anlayışın dayattığı dejenerasyon, baskı ve yoksullaştırma politikasını son kertesine kadar yakıcı bir şekilde yaşamaktadır" deniliyor. Tecavüz ve cinsel işkence olgusunun, kadınlar özelinde, sistematik olarak sürdürülen şiddet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor.
Cinsel şiddet ve tecavüz
Bölgede 15 yıldan bu yana yaşanan savaşın bir sonucu olan bilinmezlik ve kaos ortamında, Kürt kadınının evini, çocuğunu, faili meçhul cinayetlerde eşini ve hayatını kaybettiği vurgulanan raporda, "Özellikle OHAL bölgesinde, diğer sistematik işkence yöntemleriyle birlikte uygulanan cinsel şiddet ve tecavüz, savaş stratejisi olarak bölgenin insansızlaştırılmasında ve etnik açıdan temizlenmesinde araç olarak kullanılmaktadır" görüşüne yer veriliyor.
Raporda savaşın çocuklar üzerindeki etkisi başlığı altında; bölgedeki olağanüstü halin, çocukları sosyal ve psikolojik yönden derinden etkilediği ifade ediliyor. Bu durumun çocuklarda korku, içe kapanıklık, gece altını ıslatma gibi davranışlara neden olduğu vurgulanan raporda, 1998 yılı içerisinde yaşanan çocuk ve kadın hakları ihlalleri anlatılıyor.
Faili meçhul cinayetler
Raporun sonuç bildirgesinde ise bölgede şiddete dayalı yöntemlerin, binlerce faili meçhul cinayet, kayıp ve insan hakları ihlallerini beraberinde getirdiği belirtilerek, şöyle deniliyor:
"Tüm bunlar, OHAL bölgesinde, sağlıktan eğitime, çarpık kentleşmeden işsizliğe, pahalılıktan açlığa kadar birçok alanda olağandışı sorunlar yaratmıştır. Günümüzde de, Kürtlerin binlerce yıldır yarattığı kültürel değerler yok edilmekte, kültürel asimilasyon daha da hızlandırılmaktadır.
ÖNCEKİ HABER

Raporlar ihmali gösteriyor

SONRAKİ HABER

Barolar, “#adaletnöbeti Raporu”nu açıkladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa