Organizasyon sorunu sürüyor

Türk Tabipler Birliği (TTB)'nin depremin ardından oluşturduğu İzmit Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada deprem bölgelerinde yardımlara ilişkin organize sorununun sürdüğü belirtildi.

Organizasyon sorunu sürüyor
Depremin ardından İzmit Koordinasyon Merkezi'ni oluşturan Türk Tabipler Birliği (TTB) dün bir rapor yayınlayarak bölgedeki genel durumu aktardı ve yaşanan sorunları açıklayarak çözüm önerilerini sundu. TTB İzmit Koordinasyon Merkezi raporda İzmit, Adapazarı, Değirmendere, Halıdere ve Yalova'da birer çalışma birimi kurarak sağlık alanında koordinasyon, izlem, eşgüdümü, sağlama ve hizmeti desteklemek üzere çalışmaya başladığını belirtti.
Çadırkentler uygun değil
Merkezin kurulduğu ilk andan itibaren durum belirleme çalışmaları kapsamında hem moral destek sağlamak hem de malzeme ve eleman ihtiyaçlarını belirlemek için gönüllü ve resmi sağlık kuruluşları ile çadırkentleri ziyaret etmeye başladığının belirtildiği açıklamada, Sağlık Müdürlüğü, Valilik, Kent Kurultayı, siyasi partiler ve bölgeye gelen sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yapılarak TTB'nin bölgedeki çalışmaların birbirinden habersiz ve koordinasyonsuz yürütülmesinin önüne geçmeye çalıştığı söylendi. Raporda, çadırkentlerin standartlara uygunluk açısından değerlendirilmesinin yapıldığı ve çadırkentlerin hemen hemen hiçbirinin standartlara uygun olmadığının saptandığı da açıklandı.
TTB raporunda, bugüne kadar kendi acılarını bir yana bırakarak çalışan yerel sağlık çalışanlarının dinlendirilmesi için Sağlık Müdürlüğü düzeyinde girişimlerde bulunduklarını, depremzedelere ayakta sağlık bakım hizmetlerinin koordinasyonu ve desteklenmesini sağladıklarını, bölgede çevre sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu ve desteklenmesine katkı da bulunduklarını, geçici barınma yerlerinin düzenlenmesinde danışmanlık yaptıklarını, gönüllü sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve desteklenmesi için çalışmalarda bulunduklarını ve sağlık çalışanlarının durumunun güçlendirilmesi ve gereksinimlerinin belirlenerek karşılanması için girişimlerde bulunduklarını da açıkladı. Raporda bölgeyle ilgili teknik bilgiler de yer aldı.
Depremde 14 hekim, 5 eczacı, 41 hekim dışı sağlık çalışanının hayatını kaybettiğinin belirtildiği raporda Merkez, Derince ve Körfez'deki sağlık ocaklarıyla ilgili olarak da veriler yer aldı. 53 sağlık ocağının ziyaret edildiğinin belirtildiği raporda bu ocaklarla ilgili bilgiler verildi.
www.evrensel.net