03 Ağustos 1999 21:00

'Uzlaşma kabul edilemez'

Petrol-İş, T. Harb-İş, Kristal-İş, Hava-İş, Tez Koop-İş, Liman-İş, Deri-İş, TÜMTİS ve Basın-İş sendikaları, Türk-İş yönetimi ile hükümet arasında uzlaşılan sosyal güvenlik yasa tasarısını kabul etmeyeceklerini açıkladılar.

Paylaş
'Uzlaşma kabul edilemez'
Türk-İş'e bağlı Petrol-İş, T. Harb-İş, Kristal-İş, Hava-İş, Tez Koop-İş, Liman-İş, Deri-İş, TÜMTİS ve Basın-İş sendikaları tarafından yayınlanan ortak açıklamada, hükümet ve Türk-İş yönetim kurulu arasında, sosyal güvenlik yasa tasarısı üzerinde varıldığı açıklanan uzlaşmanın, kabul edilemez olduğu bildirildi. Açıklamada, Emek Platformu'nun devamının, tahkim, özelleştirme, kamu çalışanlarının ücretleri, emeklilik maaşları, iş güvencesi, sendikasızlaştırma ve zorunlu tasarruf konularındaki talepler için de gerekli olduğu vurgulandı.
Türk-İş'e bağlı 9 sendika, geçiş sürecinde yapılan bazı iyileştirmeler ve prim gün sayısındaki sembolik indirimin, işçilerin beklentilerine uygun olmadığını kaydederek, "İddiaların aksine taslak, sosyal güvenlik sorunlarını çözmekten uzak olup, daha önce işçi-işveren tarafından sağlanan mutabakatı dahi yok saymaktadır. Hükümet ise bir oldu bitti ile bu tasarıyı yasalaştırma peşindedir" denildi.
Muhatap Emek Platformu
Uzlaşmada muhatabın yalnızca Türk-İş değil, Emek Platformu olduğu vurgulanan açıklamada, sosyal güvenliğe ilişkin talepler şöyle sıralandı: "Hiçbir neden ve koşulda emeklilik yaşının kadınlarda 50, erkeklerde 55 oluşundan vazgeçilemez. Prim gün sayısı yine 5000 günde kalmalıdır. Mezarda emeklilik getirilmemelidir. Tahkim ve özelleştirmeye ilişkin Anayasa değişikliğinden vazgeçilmelidir. Kamu çalışanlarının ücretleri iyileştirilmelidir. Emekli maaşları yeter hale getirilmelidir. Kayıt dışı 5 milyon işçi, sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. İş güvencesi yasası, en azından 158 numaralı ILO Sözleşmesi'ne uygun olarak kesinlikle çıkarılmalıdır. İş güvencesine ilişkin yasal düzenleme yapılmadan, işsizlik sigortasının çıkarılması amacına uygun işlevli olmayacaktır. işsizlik sigortası bahanesiyle, zorunlu tasarruf birikmişimize dokunulmasın ve geri ödensin."
'Bu güç korunmalı'
Türk-İş yönetiminin "mücadeleden vazgeçici yöndeki" tavrının doğru bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Türkiye'de ilk kez bu denli geniş yelpaze ve sayıda bir araya gelen işçi ve kamu çalışanları sendikaları konfederasyonlarının, meslek örgütlerinin birlikteliği olan Emek Platformu'nun sürekliliği için sosyal güvenlik haklarımızın korunması yanında, tahkim ve özelleştirmenin anayasada yer aldırılmak istenmesi, kamu çalışanları ve emekli ücretleri, işten çıkarma ve sendikasızlaştırma uygulamaları gibi daha birçok temel önemde sorunlar vardır" denilerek, böyle bir gücün korunması ve varlığını sürdürmesi yönünde çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.
'Türk-İş yerini almalı'
Emek Platformu'nu bozucu davranışların işçi ve kamuoyu vicdanında mahkûm olacağı dile getirilen ortak açıklamada, Türk-İş Yönetim Kurulu'nun "ihanet etti" denilmemesi için mücadelede yerini alması istendi. "Konfederasyon genel başkanımızın mitinglerde ve diğer toplantılarda tepki almaksızın konuşabilmesini, son günlerde kamuoyunda oluşan güvensizlik intibakını yok edici yönde açıklama ve tavırlarda bulunulmasını, Emek Platformu'nun öncülüğü görevinin daha da sağlamlaştırılarak sürdürmesini belirtmeyi gerekli bulmaktayız" denilen açıklamada imzası bulunan Petrol-İş, Harb-İş, Kristal-İş, Hava-İş, Toz Koop-İş, Liman-İş, Deri-İş, TÜMTİS ve Basın-İş sendikaları, belirtilen hedefler için demokratik ve meşru mücadelelerde yer alacaklarını bildirdiler.
ÖNCEKİ HABER

Gökçek'in yolsuzluğu raporla belgelendi

SONRAKİ HABER

"Ali Babacan, Erdoğan’a partiden ayrılacağını söyledi" iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa