02 Ağustos 1999 21:00

Av. Akyüz: Anayasal suç işliyorlar

Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı Avukat Erdem Akyüz, uluslararası tahkime kapı açmak isteyenlere, "Türk hukukunda kamu kurumları için tahkim yoktur" dedi.

Paylaş
Av. Akyüz: Anayasal suç işliyorlar
Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı Avukat Erdem Akyüz, uluslararası tahkime kapı açmak isteyenlerin, tahkim yolunun Türk hukukunda esasen kabul edilen ve uygulanan bir yargılama yolu olduğunu söylediklerini belirterek, "Türk hukukunda devlet ve kamu kurumları için tahkim yoktur" dedi.
Akyüz yaptığı yazılı açıklamada, tahkimi çokuluslu şirketlerin istediğini belirterek, Türk yargısının bugüne kadar hiçbir yabancı şirket hakkında tek taraflı ve haksız bir karar vermediği halde, bu şirketlerin Türkiye'de, Türk yargısından kurtulmak istemelerinin haklı bir yanı bulunmadığını kaydetti. Akyüz, bu şirketlerin, gittikleri ülkeye kendi hukukunu, kendi iradesini egemen kılmak istediklerini ifade ederek, "Bu durumda Türk devleti veya bir kamu kurumu, yabancı bir devletin yasasına göre yargılanacaktır" görüşünü dile getirdi.
Uluslararası tahkime kapı açmak isteyenlerin, tahkim yolunun Türk hukukunda esasen kabul edilen ve uygulanan bir yargılama yolu olduğunu söylediklerini belirten Akyüz, "Türk hukukunda, devlet ve kamu kurumları için tahkim yoktur. Kamu yararını ilgilendiren hizmetlerde tahkim yoktur" dedi. Akyüz, açıklamasında şunlara dikkati çekti:
"Uluslararası tahkim yolunun açılması için Anayasa değişikliğine gerek olmadığını söylemek tehlikeli bir görüştür. Bu, Anayasa'ya 'by pass' yaparak devre dışı bırakmak anlamına gelir. Bu görüş sahipleri, uluslararası sözleşmeler ile esasen tahkim yolunun açıldığını savunmaktadırlar.
Değişiklik tasarısında ne var?
MADDE 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 47. maddesinin kenar başlığı, "E. Devletleştirme ve özelleştirme" şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:"Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir."Devlet, kamu iksitadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin, özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir."
MADDE 2 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesinin ikinci fıkrasına iki cümle olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir."Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenmesi öngörülebilir."
MADDE 3 - Anayasa'nın 155. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Danıştay, davaları görmek, başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gönderilen kanun tasarıları ve kamu hizmetleri hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
MADDE 4 - Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde 1. maddesi ayrı, 2. ve 3. maddeleri birlikte ayrı oylanır.
ÖNCEKİ HABER

'Tahkime geçit vermeyeceğiz'

SONRAKİ HABER

23 Haziran seçimi Arap basınında: Erdoğan, İstanbul savaşını kaybetti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa