02 Ağustos 1999 21:00

'Tahkime geçit vermeyeceğiz'

Yoğun tepkilere neden olan uluslararası tahkim, bugün Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Görüşme sonucunda Anayasa'nın üç maddesinin değiştirilmesi oylanacak.

Paylaş
'Tahkime geçit vermeyeceğiz'
"Modern kapitülasyon" olarak nitelenen uluslararası tahkimi de içeren dört maddelik Anayasa değişikliği, bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanıyor. Tahkimin, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin talanının önünü açacağını ve bağımlılığı artıracağını belirten sendikalar, kitle örgütleri ve akademisyenler, milletvekillerine uluslararası tahkimi de içeren Anayasa değişikliğinin onaylanmaması çağrısında bulundu.
Yoğun tepkilere neden olan uluslararası tahkim, bugün Meclis'te görüşülmeye başlanıyor. Anayasa'nın devletleştirmeyle ilgili olan 47., Danıştay'ın yetkilerini düzenleyen 155. ve imtiyaz sözleşmeleri ile ilgili olan 125. maddelerinin değiştirilmesini öngören Anayasa değişikliği tasarısına karşı, parlemento dışından tepki yağıyor. Milletvekillerine "tahkimi onaylamak vatana ihanettir" diyen sendikacılar, kitle örgütleri ve akademisyenler, ülkenin bağımsızlığı için kendilerinin buna izin vermeyeceklerini belirtiyorlar.
Konuya ilişkin olarak görüştüğümüz sendikacılar ve kitle örgütü temsilcileri "Tahkime geçit yok" dediler.
KESK Genel Başkanı Siyami Erdem: "Tahkime yönelik yapılacak Anayasa değişikliğinin geri çekilmesi, özelleştirilmenin durdurulması, işsizlik sigortası ve iş güvenliğin sağlanması, kamu emekçilerine ek zam verilmesi, tarımda sübvansiyonların, devlet desteğinin devam ettirilmesi vb. konuları sürekli gündeme getirdik. Hükümetin ekonomik politikalarının halkın çıkarlarına uymadığını ve değişmesi gerektiği noktasında kararlı ve ısrarlı bir kampanya yürütüyoruz, tutum alıyoruz. Yarın bu taleplerin gerçekleşmesi konusunda çaba gösterecek, eylemler yapacak olan sendikalarla, konfederasyonlarla ve demokratik kitle örgütleriyle bir araya gelinecek. Bunların en önemli konularından birisi de uluslararası tahkim olacaktır. KESK olarak da başkanlar toplantısından çıkacak sonuçlar ile, eylem ve etkinlik programını bu toplantıya taşıyacağız. Ortak olabilecek her türlü eylem ve etkinlikte KESK yer alacaktır. Türk-İş içerisindeki yüzbinlerce işçi bu eylem sürecinin devamından yana ve Türk-İş'le hükümet arasında varılan uzlaşmayı kabul etmiyor. Bu yüzden bu eylem ve etkinliklere, Türk-İş bünyesindeki işçilerin de katılması doğaldır ve gereklidir."
TMMOB Genel Başkanı Yavuz Önen: "Uluslararası tahkim, Türkiye'ye denetimsiz bir yabancı sermaye akışı getirecektir. Bu Türkiye'deki yanlış politikaları besleyen bir akış olacaktır. Türkiye'ye zararı olacak ve bağımsızlığı ortadan kaldıracak uluslararası tahkim, TBMM'den kesinlikle geçmemeli ve gündeme getirilen anayasa değişikliği teklifi geri çekilmelidir. Meslek birlikleri, konfederasyonlar olarak emek platformunun bu konuya yoğunlaşması için çaba harcayacağız ve bir eylem programı çıkartacağız."
Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral: "155'inci madde ile ilgili TBMM'de bir muhalefet var. Her şey düzelecek."
Enerji-Yapı Yol Sen Genel Sekreteri Bedri Tekin: "Anayasanın kamucu maddelerini değiştirip, özelleştirmeyi getirecek ve Türkiye'nin bağımsızlığını ortadan kaldıracak uluslararası tahkim tamamen geri çekilmelidir. Biz uluslararası tahkimin, kapitülasyon olduğunu ve bunu savunanların da vatana ihanet ettiğini düşünüyoruz."
Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer: "Uluslararası tahkimin Meclis'ten geçeceğine inanmıyorum. Meclis'te, yurtsever Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eden milletvekillerinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bağımsızlığını tehlikeye sokacak, Türkiye'nin kaynaklarını uluslararası sermayeye peşkeş çekecek uluslararası tahkimin geçmesi Türkiye için tehlikeldir. Anayasa değişikliği teklifi geri çekilmelidir."
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali Yiğit: "Uluslararası tahkim hakemlik sistemidir. Bu hakemliğin az gelişmiş ülkelerin lehine olması ise mümkün değildir. EMO ve ülkesini seven insanların tahkimi kabul etmemesi gerekir. Dünya Bankası (DB) hakemlik müessesesinde, DB bir başkan belirliyor ve anlaşmazlığa düşmüş taraflara dörder hakem bildirmelerini söylüyor. Başkanı belirleyen DB, bunun yanında hakem kuruluna kendisi 10 kişi daha sokuyor. Yani tarafsız olması mümkün olmayan, tamamen yabancı sermayenin lehine kararlar verecek bir hakem kurulu oluşturuluyor. Uluslararası tahkim, bütün ulusal hukuku yabancı sermayenin kâr etmesinin önünde engel olarak görüyor. EMO olarak böylesi bir şeyi kabul etmiyoruz. Anayasa değişikliği paketi, vatana ihanet paketidir ve geri çekilmesi gerekir."
ÖNCEKİ HABER

Cezayir'de 'barış' referandumu

SONRAKİ HABER

Türkiye Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini yolladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa