31 Temmuz 1999 21:00

İşgüvencesiz işsizlik sigortası

Yeni tasarıyla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu uygulamasına başlanacak ve bunun için çalışanlardan her ay brüt ücretlerinin yüzde 2'si kesilecek.

Paylaş
İşgüvencesiz işsizlik sigortası
Yeni tasarıyla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu uygulamasına başlanacak ve bunun için çalışanlardan her ay brüt ücretlerinin yüzde 2'si kesilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, tasarının "İşsizlik Sigortası"nı düzenleyen bölümü de önergeler doğrultusunda değiştirilerek kabul edildi. İşsizlik sigortasını düzenleyen bölümde, işgüvencesinin olmaması ve SSK'nın denetimi konularında nasıl bir düzenleme yapılacağı yer almıyor. Yeni düzenleme ile hiç iş bulamayanlar ve sigortasız çalışanlar işsiz sayılmayacak. Çünkü işsizlik sigortası almak için, hizmet akdinin bitiminden önceki 4 ay boyunca prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı var. Bu durumda halen kayıtdışı olarak çalıştırılan 4.5 milyon kişi, işsizlik sigortasından yararlanamayacak.
Yeni düzenlemeye göre, işsizlik sigortası primlerinin toplanmasından SSK, diğer işlemlerinin yapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu sorumlu olacak. Bu amaçla İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulacak. Yasa kapsamına giren çalışanlar ile yeni işe girenler başladıkları tarihten itibaren "Zorunlu" olarak sigortalı olacak. Kurum sigortalı işsizlere, "İşsizlik ödeneği, hastalık ve analık sigortası primleri, yeni bir iş bulma ile meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi" hizmetleri vermekle yükümlü olacak. Tüm sigortalılar, işveren ve devlet işsizlik sigortası primi ödeyecek. İşsizlik sigortası primi, sigortalının brüt ücreti üzerinden yüzde 2, yüzde 3 işveren ve yüzde 2 devlet payı olarak alınacak.
İşverenler bu yükümlülüklerinden dolayı sigortalının ücretlerinden herhangi bir kesinti yapamayacak.
En fazla asgari ücret kadar
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkat alınarak hesaplanan günlük ortalam net kazancının, yüzde 50'si tutarında olacak. Ancak ödenek, asgari ücretin netini geçmeyecek.
Kimler yararlanacak?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son 3 yıl içinde:
 • 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilecek.
  Mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek amacıyla bir İşsizlik Sigortası Fonu kurulacak. Fon, bakanın ve Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı'nın önerisi üzerine ortak kararname ile atanan birer temsilci ile en fazla işçi ve işvereni temsil eden konfederasyonlar tarafından belirlenen birer üyeden oluşan 4 kişilik bir kurul tarafından yönetilecek. Fon yönetim kurulu, 4 yıllık süreyle görev yapacak. Fonun gelir ve giderleri her üç ayda bir kamuoyuna açıklanacak.
  İstifa eden gazeteci ödenek alamayacak
  Öte yandan, tasarının, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşullarını düzenleyen maddesi görüşülürken, Komisyon sözcüsü ANAP'lı Nihat Gökbulut ile katip üye DSP'li Cafer Tufan Yazıcıoğlu tarafından verilen önergenin kabulüyle, istifa eden gazetecilerin İşsizlik Fonu'ndan yararlanamayacağı hükmü getirildi.
 • ÖNCEKİ HABER

  Yıkım yasası komisyondan geçti

  SONRAKİ HABER

  İstanbul güne yağmurla başladı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa