25 Temmuz 1999 21:00

Komisyonlarda IMF mesaisi

27 Temmuz Salı günü oturuma açılacak olan TBMM yine IMF'ye çalışacak. Görüşülecek konular uluslararası tahkim, "sosyal güvenlik yasa tasarısı".

Paylaş
Komisyonlarda IMF mesaisi
27 Temmuz Salı günü oturuma açılacak olan TBMM'de, yine emekçi düşmanı tasarılar gündeme gelecek. Son IMF direktifleriyle gündeme oturan ve emekçiler tarafından "vatana ihanet" olarak tanımlanan uluslararası tahkim yasa tasarısı ve önceki gün yüzbinlerce emekçinin Kızılay'ı zapt ederek protesto ettiği "sosyal güvenlik yasa tasarısı", salı günü komisyonlarda görüşülecek.
Uluslarası tahkim ile ilgili tasarı, Anayasa'nın devletleştirmeyle ilgili 47'nci, idarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı denetimini düzenleyen 125'inci ve Danıştay'ın oluşumu ve yetkilerini içeren 155'inci maddelerinin değiştirilmesini öngörüyor.
Sosyal güvenlik yasa tasarısı ise aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İlgili mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı, yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin esasların yeniden düzenlenmesi, işsizlik sigortasının getirilmesi ve kaçak işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesine ilişkin hükümler getiriyor.
Boşaltılan köyler de var
İçişleri Komisyonu'nda ise, 29 Temmuz Perşembe günü iskân kanunu tasarısı ele alınacak. Tasarı, devlet tarafından boşaltılan köylerde yaşayanların, iskân edilecekleri yerlerin MGK önerisiyle Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesini ve gösterilen yerleri kabul etmeyenlerin iskân haklarını kaybetmelerini öngörüyor.
Çevre Komisyonu'nun 28 Temmuz Çarşamba günkü toplantısında ise, Çevre Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ele alınacak. Komisyonda ayrıca iki ayrı uluslararası sözleşmenin kabulüne ilişkin kanun tasarıları da ele alınacak.
Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda ise, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, 27 Temmuz Salı günü görüşülecek. Tasarı, çek keşidecisinin açık kimliklerinin bankalarda bulunması, çek asıllarının bankada kalması, çeklerin karşılıksız çıkması halinde belirlenecek oranda faiz uygulanmasına ilişkin hükümler içeriyor.
Genel Kurul'da Osmanlı
TBMM Genel Kurulu'nda 27 Temmuz Salı günü, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıldönümüne ilişkin genel görüşme önergesi görüşülecek. FP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve arkadaşları, Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş yıldönümü konusunda genel görüşme açılmasını istemişler, TBMM Danışma Kurulu da, Genel Kurul'un 27 Temmuz Salı günkü birleşiminde önergeye ilişkin öngörüşmelerin yapılmasını kararlaştırmıştı.
Önergenin kabul edilmesi durumunda, TBMM Genel Kurulu'nun 3 Ağustos Salı günkü birleşiminde, Osmanlı Devleti'nin 700. yıldönümü konusunda genel görüşme yapılacak.
'Mafyayla mücadele' tasarısı
TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu ile gümrük kanunu tasarılarının ele alınması bekleniyor. Medyanın "mafya ile mücadele kanunu" diye tanımladığı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu tasarısı, bu yönde örgüt kuranlara 3 yıldan 6 yıla kadar; eğer bu kişiler kamu görevlisi ise 12 yıl ağır hapis cezası öngörüyor.
Tasarı, mafya örgütlerine ilişkin suçların tespitinde ajan kullanılması, örgüt üyesi olduğundan kuşkulanılan kişilerin telefonlarının dinlenmesi, bu örgütlerin propagandasını yapan yayın kuruluşlarının, 1 günden 3 güne kadar kapatılmasına ilişkin hükümler getiriyor.
Suç işlemeden itirafta bulunanlar hakkında kovuşturma yapılmayacağını hükme bağlayan tasarı, soruşturma aşamalarında bilgi veren örgüt mensuplarına ceza indirimi öngörüyor.
İlk kez uygulanacak
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen gümrük kanunu tasarısının da, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Danışma Kurulu'nda parti gruplarının anlaşması halinde, TBMM İçtüzüğü'nün 91. maddesi hükümleri uygulanabilecek ve tasarının görüşülmesi kısa sürede tamamlanabilecek.
Söz konusu madde, "Temel kanunları ve içtüzüğü bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştiren veya yürürlüğe koyan tasarı veya tekliflerin Genel Kurul'da görüşülmesinde uygulanacak özel görüşme ve oylama usulü tespitine, hükümetin, esas komisyonun veya grupların teklifi, Danışma Kurulu'nun oybirliğiyle önerisi üzerine, Genel Kurul'ca karar verilebilir" hükmünü getiriyor. Özel görüşme ve oylama usulü kabul edilirse, 1996 yılındaki içtüzük değişikliğiyle getirilen 91. madde ilk kez uygulanmış olacak.
Gümrük kanunu tasarısı, Türk gümrük sisteminin Avrupa Birliği mevzuatına uyarlanması ve mevzuatın bütünlük içinde ele alınmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.
ÖNCEKİ HABER

Hippiler eğlencelerini yaptı

SONRAKİ HABER

İşkence iddiaları karşısında devletin kapısı duvar: İşkenceye sıfır yanıt

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa