20 Temmuz 1999 21:00

Kapitülasyonlar için imza

   toplanmaya devam ediliyor

Paylaş
Kapitülasyonlar için imza
    toplanmaya devam ediliyor
Uluslararası tahkimin yolunu açan Anayasa değişikliği önerisi için TBMM'de imza toplanmaya devam ediliyor.
Değişiklik önerisinin ilk maddesi, Anayasa'nın 47. maddesine "Devletleştirme" başlığına "özelleştirme" kavramını da getirirken, maddeye "devlet'in kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletmelerin özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir" fıkrası eklendi. Anayasa'nın, 125. maddesinin değiştirilerek uluslararası tahkim yolu açan önerinin 2. maddesinde getirilen yeni düzenleme şöyle: "Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülebilmesi öngörülebilir."
Danıştay devre dışı
Değişiklik önerisinin imtiyaz sözleşmelerinde Danıştay vizesini öngören 125. maddesinin değiştirilmesini öngören 3. maddesinde imtiyaz sözleşmelerini onaylama yetkisi Danıştay'ın görev alanı dışına çıkarılıyor.
Danıştay yetkisini düzenleyen maddede öngörülen değişiklik de şöyle: "Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gönderilen kanun tasarıları ve kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir."
184 imza gerekli
TBMM'de imzaya açılan Anayasa değişikliği önerisinin Meclis Başkanlığı'na verilebilmesi için milletvekillerinin 3'te biri olan 184 imzaya ulaşılması gerekiyor. Hükümetin imza sayısına rahatlıkla ulaşması beklenirken, değişiklik önerisinin önce Anayasa Komisyon'unda görüşülmesi, ardından genel kurulda üzerinde iki kez görüşme yapılması ve değişikliğin kabul edilebilmesi için de 330 oya ulaşılması gerekiyor.
ÖNCEKİ HABER

İşsizleri de kandırıyorlar

SONRAKİ HABER

"Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor"

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa