19 Temmuz 1999 21:00

Enerjide özelleştirme yapılanması

Hükümet bir yandan özelleştirmelerin önündeki engelleri kaldırırken, diğer taraftan da TEAŞ'ı bölerek satışa uygun hale getirmek için yasalar hazırlıyor.

Paylaş
Enerjide özelleştirme yapılanması
Enerji sektörünün özelleştirilmesi için hükümetin yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Hükümet bir taraftan enerji özelleştirmelerinin önündeki yasal engelleri ortadan kaldırmak için uluslararası tahkim yasasını Meclis'te imzaya açarken, diğer taraftan da TEAŞ'ı bölerek satışa uygun hale getirmek için yasalar hazırlıyor.
Elektrik enerjisi sektöründe yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde yürütülen elektrik piyasasını düzenlemeye ilişkin yasa taslakları, tahkimle ilgili anayasa değişikliğine uyumlu hale getirmek amacıyla yeniden ele alınıyor.
Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında TEAŞ'ın ikiye bölünmesi öngörülürken, sektördeki özelleştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla "Elektrik Enerjisi Piyasası Kurumu" devreye girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, merkezi elektrik alım-satım, iletim, planlama ve yük tevzi işlemlerini yerine getirmek üzere Türkiye Elektrik İletim ve Merkezi Hizmetler AŞ kurulması öngörülüyor. Liberal bir elektrik piyasası oluşturmak amacıyla hazırlanan programa göre, TEAŞ'ın üretim tesislerinin işletilmesi için de Elektrik Üretim AŞ oluşturulacak.
Programa göre, elektrik sektöründe reform yapılabilmesi için öncelikle TEAŞ içindeki üretim ve iletim faaliyetlerinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Yeni oluşturulacak iletim ve merkezi faaliyetler kurumu, TEAŞ'ın iletim, yük-tevzii ve planlama faaliyetlerinden sorumlu olacak, aynı zamanda merkezi alıcı/merkezi satıcı (bir nevi havuz) görevi yapacak. Üretim şirketlerinden enerjiyi satın alıp, bunu bölgesel dağıtım şirketlerine toptan elektrik tarifesi üzerinden satacak. Bu yeni yapı içerisinde elektrik enerjisi fonu, enerji projeleri ile ilgili olarak özel sektöre gerekli hallerde kredi açacak ve tek tip tarifenin uygulanabilmesini teminen karşılıklı sübvansiyon mekanizmasının işletilmesinden sorumlu olacak.
Otoprodüktör tesisleri ise ulusal iletim şebekesine bağlanmadıkları sürece, kendi yerel dağıtım şirketleri ile ticari ilişkide bulunabilecekler. Bu durumda enerji fiyatı serbestçe müzakere edilecek.
Sektördeki özelleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kanun ile serbest rekabetin gelişimini temin etme görevini üstlenecek bir düzenleyici kurumun kurulması ve elektrik enerjisi sektörünün serbest rekabete açılması hedefleniyor. Önerilen yeni yapıda, bakanlık izlenecek politikaları belirleyecek, yerli ve yabancı özel sektör kuruluşları da belirlenen bu politikaları uygulayacak. Kurulacak Düzenleyici Kurum ise, politikaların uygulanıp uygulanmadığını takip edecek ve gerekli durumlarda müdahalede bulunacak.
ÖNCEKİ HABER

'Tahkim kabul edilemez'

SONRAKİ HABER

Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle "Türkiye'ye yaptırım"ı görüştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa