15 Temmuz 1999 21:00

İşçi baskısı Meclis'e yansıdı

İşçi ve emekçi örgütlerinin güçlerini birleştirerek karşı çıktıkları sosyal güvenlik yasa tasarısının Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.

Paylaş
İşçi baskısı Meclis'e yansıdı
Sosyal güvenlik sisteminde değişiklik öngören yasa tasarısının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı.
Ertuğrul Kumcuoğlu başkanlığında toplanan komisyonda, tasarının sunuş konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, emekçilerin karşı çıktıkları tasarı nedeniyle hükümetin bir bedel ödemeye hazır olduğunu bildirerek, "Gelecek için bedel ödenmezse gelecek olmayacaktır" dedi.
Okuyan: Tasarı hükümetin
Tasarının Ekonomik ve Sosyal Konsey'de tartışıldığını, sosyal tarafların verilen sürede uzlaşma sağlayamadığını anlatan Okuyan, "57. hükümeti oluşturan partilerin genel başkanları bunu en ince ayrıntılarına kadar tartıştılar. Bu, Çalışma Bakanlığı'nın değil, hükümetin tasarısıdır" dedi.
DSP İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak da tasarıyı eleştirdiği konuşmasında, herkesin yeni bir düzenleme yapılması gereğinde birleştiğini, ancak bunun için tarafların uzlaşmasının şart olduğunu bildirdi. Ülkenin ekonomik ve sosyal gerçeklerine uymayan düzenlemelerin başarılı olamayacağını kaydeden Budak, öncelikle kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.
SSK'nın primlerinin enflasyonun 5 puan üzerinde nemalandırılması durumunda 1994 yılında 12 milyar dolarlık bir birikimi olacağının hesaplandığını belirten Budak, "Siyasetin bu kadar altüst ettiği sistemin sorumluluğu çalışanlara çıkarılırsa çalışanlar durduğu yerde duramaz" dedi. Budak, erken emeklilik tartışmalarında kullanılan 39-40 yaşın gerçekleri yansıtmadığını da bildirerek, 40'ın altında emekli olanların oranının sadece yüzde 1, 43 dolayında emekli olanların oranının yüzde 6.5 olduğunu söyledi.
Nüfusun yüzde 84'ünü çatısı altında barındıran sosyal güvenlik sisteminin 1999 yılı açığının 2.2 katrilyon olarak hesaplandığını, buna karşın 3000 aileye 10 katrilyon rant aktarıldığına dikkat çeken Budak, 15 yıldır kişiler için yapılan siyasetin ülkeyi bu duruma getirdiğini söyledi. DSP'li Budak, özel sektörün performans alamayacağı işçiyi çalıştırmayacağını da belirterek, "Kim 60 yaşında işçi çalıştırır, vicdanlı olalım" diye konuştu. Budak, sosyal taraflarla yeni bir çalışma yapılması önerisinde bulundu.
Budak ile Okuyan tartıştı
Bu arada, komisyon toplantısının başlaması beklenirken, Bakan Okuyan ile DSP'li Budak tasarı üzerinde tartıştılar. Budak tasarıya ilişkin eleştirilerini dile getirirken, hiç kimsenin öngörülen yaşa kadar yaşayıp emekli olmasının mümkün olmadığını ifade etti. "İnsanlardan yakmadığı elektriğin parasını almak gibi bir şey bu" diyen Budak, sorunun işin sahibi olan sendikalar ve işverenlerle birlikte çözülmesi gerektiğini söyledi. Budak, tasarıyı eleştirmeyi sürdürürken, Bakan Okuyan da tasarının altında kendisinin de üyesi bulunduğu DSP'nin başta Genel Başkan Bülent Ecevit olmak üzere tüm bakanlarının imzası bulunduğunu hatırlattı. Okuyan, Budak'tan bu sorunları kendi partilerinde tartışmalarını istedi. Budak da, başbakanların bu ayrıntı ile uğraşmayacağını, sorumluluğun bakana ait olduğunu söyledi.
Tasarı eleştirildi
Tasarının tümü üzerinde söz alan FP Bingöl Milletvekili Mahfuz Gürel, düzenlemenin bir reform olduğuna inanmadığını, reform olabilmesi için bütün sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altında toplanmasını da içeren daha radikal kararlar alınması gerektiğini söyledi. Tasarının Türkiye'nin gerçeklerine uymadığını, bütün çalışanları mağdur edecek düzenlemeler içerdiğini ifade eden Gürel, tasarının sosyal barış bozulmadan yasalaşmasının zorunlu olduğunu belirtti. Gürel, emeklilikte 50-54 yaş baz alınarak bir alt komisyon çalışması yapılması önerisinde bulundu.
DYP Niğde Milletvekili Doğan Baran da, düzenlemenin "reform" niteliğinde olmadığını ifade ederek, "Reform, toplumsal uzlaşmayı gerektirir" diye konuştu. FP Adana Milletvekili Yakup Budak, tasarının hükümet etme anlayışına ters düşen bir acelecilikle Meclis'ten geçirilmeye çalışıldığını söyledi. MHP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Kalkan da, Türkiye'de emekli olmanın, dinlenmek anlayışına değil, ikinci bir iş bulup, daha iyi yaşama amacına dayandığını ifade ederek, "Türkiye'de kamu çalışanlarının çoğu ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Çalışırken dahi geçinemez durumda" dedi.
ANAP savundu
Tasarı üzerinde görüşlerini açıklayan ANAP İstanbul Milletvekili Emre Kocaoğlu ise, sosyal güvenlik sisteminin iyi durumda olmadığını belirterek, "Sosyal güvenlik dalı her geçen gün biraz daha hırpalanıyor. Artık hepimiz yere düşeceğiz, bunun farkında değiliz" diye konuştu. Kocaoğlu, tasarıdaki eksikliğin işgüvencesi olduğunu da dile getirerek, "Biz sosyal güvenlikten söz ediyoruz. İşgüvencesi İş Kanunu'nun bir parçasıdır. Onu da bu parlamento çıkaracaktır" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Müzikle ilgilenen okurlar aranıyor

SONRAKİ HABER

Hindistan ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa