08 Temmuz 1999 21:00

2000 yılı programında yatırımlara

   yine yer yok

Paylaş
2000 yılı programında yatırımlara yine yer yok
Başbakan Bülent Ecevit, kamu kuruluşlarının 2000 yılı programı kapsamında sunacakları yatırım tekliflerinde, güvenlik ve zorunlu durumlar dışında yeni projelere yer vermemesini istedi.
Bülent Ecevit'in, 2000 yılı programında yer alacak düzenleme, tedbir ve politikalara ilişkin genelgesi ile 2000 yılı yatırım programı hazırlama esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ecevit'in genelgesinde, kamu kuruluşlarının "güvenlik ve zaruri haller dışında" yeni proje teklif etmemesi istendi. Genelge uyarınca bütün yatırımcı kuruluşların, 2000 yılı programı ile ilgili yatırım tekliflerini, 2000 yılı yatırım programı hazırlama esaslarına göre oluşturarak, 15 Temmuz'a kadar DPT Müsteşarlığı'na göndermesi gerekiyor.
Yatırım programı hazırlama esaslarına göre, kamu kuruluşları yeni proje teklifinde bulunmamaya özen gösterecek. Ancak zorunlu olarak görülen projelere ilişkin tekliflerde sektörel öncelikler ve kamu proje stokunun optimum düzeyde tutulması gereği de göz önünde bulundurularak seçici davranılacak. Projenin finansal, ticari, ekonomik ve sosyal gerekçesinin, yapılabilirliğinin ve çevreye etkilerinin ilgili etütlerle belirlenmiş olması ve bu etütlerin DPT'ye iletilerek değerlendirilmiş olması koşulu aranacak.
2000 yılı yatırım programında ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Bu bağlamda kaynak tahsislerinde GAP başta olmak üzere, eğitim, sağlık, enerji, sulama, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma sistemleri, turizm altyapısı, ulaştırma alt sektörleri arasında dengeyi sağlayıcı yatırımlar ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yatırımları öncelikli olacak.
Başta Doğu ve Güneydoğu ile kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere geri kalmış bölgelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecek.
Ayrıca, devam eden projelerden 2000 yılı içinde bitirilmesi öngörülen veya uygulamasında önemli aşama kaydedilmiş, yatırım programında yer alan ve dış kredisi sağlanmış olan ve diğer projelerle bağlantılı veya eşzamanlı yürütülmesi gerekenlere öncelik tanınacak. Kuruluşlar 2000 yılı yatırım tekliflerini 1999 yılı fiyatları ile hazırlayacaklar. Fiyat belirlemede 1999 dolar kuru 15 Haziran'daki düzey olan 411 bin 728 lira olarak esas alınacak.
ÖNCEKİ HABER

TİSK acil olarak tahkimi istiyor

SONRAKİ HABER

İşkence iddiaları karşısında devletin kapısı duvar: İşkenceye sıfır yanıt

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa