29 Haziran 1999 21:00

Bundan sonraki hukuksal prosedür

Ankara 2 No'lu DGM'nin oybirliğiyle aldığı kararda Öcalan için Türk Ceza Kanunu'nun 31, 33, 40 ve 125. maddeleri uygulandı.

Paylaş
Bundan sonraki hukuksal prosedür
Abdullah Öcalan'a "kalem kırmadan" verilen idam cezasının yanı sıra; usulen TCK madde 31'e göre kamu hizmetlerinden yasaklılık ve TCK madde 33'e göre mallarının yönetiminde kısıtlılık uygulanması kararı da alındı.
Ankara 2 No'lu DGM'nin oybirliğiyle aldığı kararda Öcalan için Türk Ceza Kanunu'nun 31, 33, 40 ve 125. maddeleri uygulandı. Diyarbakır DGM'nin Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık için TCK 125'e göre verdiği idam cezasının ardından kalem kırmama uygulaması İmralı'da da yaşandı. Yargıtay'ın bozma gerekçeleri arasında yer aldığı için Turgut Okyay'ın başkanlığındaki Ankara 2 No'lu DGM heyeti, Öcalan hakkında aldığı kararda TCK'nın 125. maddesi dışında bazı maddelerinden de yararlandı.
Türk Ceza Kanunu'nun "Ceza Hükümlülüklerinin Sonuçları ve Yerine Getirilme Biçimleri" bölümünde yer alan 31. maddesi, "Beş yıldan çok ağır hapse mahkûmiyet, yaşam boyunca ve üç yıldan beş yıla kadar ağır hapse mahkûmiyet, hükmolunan cezaya eşit bir süreyle kamu hizmetlerinden yasaklılığı gerektirir" hükmünü düzenliyor. Böylece Öcalan, seçme ve seçilme hakkı da dahil olmak üzere tüm kamu hizmetlerini yitirmiş oluyor. TCK'nın aynı bölümünde yer alan 33. maddede de, "Beş yılı aşan ağır hapis cezasına mahkûm olanlar ceza süreleri içinde yasal kısıtlılık durumunda bulundurulur ve mallarının yönetiminde kısıtlılar hakkında Yurttaşlar Yasası kuralları uygulanır" deniliyor. Bu maddeyle cezalandırılanlara ise Sulh Hukuk Mahkemesi'nce bir vasi tayin ediliyor. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte bu hükümlüler, borçlanma ve kiralama da dahil olmak üzere hiçbir ticari ilişkiye giremiyorlar. TCK'nın 40. maddesi ise hüküm kesinleşmeden önce sanığın nezarette kaldığı günlerle, tutuklulukta geçirdiği günlerin cezasından indirilmesine hükmediyor. Bilindiği gibi Öcalan, 15 Şubat 1999'da Kenya'da gözaltına alınmış ve daha sonra mart ayında DGM'nin o zamanki yedek üyesi Mehmet Maraş tarafından tutuklanmıştı. 15 Şubat ile kararın verildiği bugüne kadar geçen, yaklaşık 3.5 aylık süre de Öcalan'ın cezasından düşürülecek.
Öcalan'a verilen ölüm cezasının dayandırıldığı TCK'nın 125. maddesi ise "Devletin Kişiliğine Karşı Cürümler" bölümünde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle: "Devlet topraklarının bütününü ya da bir parçasını yabancı bir devletin hakimiyeti altına koymaya ya da devletin bağımsızlığını azaltmaya ya da birliğini bozmaya ya da devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir bölümünü devlet yönetiminden ayırmaya yönelik bir eylem işleyen kimse ölüm cezasıyla cezalandırılır."
Temyiz istemi Savaş'a gelecek
Mahkemenin dünkü duruşmada açıkladığı kararın ardından gerekçeli hükmün yazılması gerekiyor. Gerekçeli kararın yazımının 2 haftayı bulabileceği belirtiliyor. Yazımın tamamlanmasının ardından taraflara gerekçeli kararın tebliğinin ardından davanın Yargıtay aşaması başlayacak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, temyiz istemini görüşecek 9. Ceza Dairesi için bağlayıcı özelliği olmayan tebliğnamesini hazırlayacak. 9. Ceza Dairesi tetkik hakimlerinin usul ve esas yönünden tebliğnameyi okumasının ardından, saptanacak bir günde davanın temyiz incelemesi yapılacak. Dairenin, temyiz incelemesini yaptığı günün ertesinde ya da daha sonrası için belirlediği başka bir günde kararı açıklama yönünde uygulamaları bulunuyor. İşlemler için gerekli olacak süreler, davanın önemi de göz önünde bulundurulduğunda, dairenin konuyu adli tatil sonrasında eylül-ekim aylarında tartışabileceği kaydediliyor. Daire, kararı onaylarsa sanık Öcalan'ın "karar düzeltme" başvurusu yapma hakkı bulunuyor. Yargıtay'ın kararı bozması durumunda ise dosya yeniden 2 No'lu DGM'ye gönderilecek, bu kez de yerel mahkeme eski kararında direnirse son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek.
Yargıtay onarsa Meclis'e gelecek
Yargıtay kararı bozmaz da onarsa, dava dosyası Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM'ye gönderilecek. İlgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından da tezkere Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. TBMM'nin onaması durumunda idam kararı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanı'nın imzasının ardından karar DGM'ye gönderilecek.
Bu aşamadan sonra Ankara 2 No'lu DGM'nin belirleyeceği bir günde ceza infaz edilecek. Ancak Demirel'in de daha önce belirttiği gibi davanın Avrupa'ya taşınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca önceki aşamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin davayla ilgili tedbir kararı da bulunuyor. Öcalan'ın avukatları da konuyu AİHM gündemine taşıyacaklarını açıklamışlardı.
ÖNCEKİ HABER

Barış talebine idam

SONRAKİ HABER

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da en büyük ihaleler canlı yayınlanacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa