19 Haziran 1999 21:00

'Hükümet gerçekleri çarpıtıyor'

Sosyal güvenlik sisteminde ciddi sorunlar yaşandığı inkar edilemez. Ancak bunun nedeni emeklilik yaşı değildir, dolayısıyla çözüm buradan aranamaz.

Paylaş
'Hükümet gerçekleri çarpıtıyor'
Hükümet, Türkiye'yi genç emekliler cenneti olarak tanıtıp, tartışmayı bilinçli bir biçimde yaş sorununa çekerken, bazı kesimler ya böylesi bir oyuna gelerek buradan itiraz etmeye çalışmakta ya da bu saldırıyı genel saldırı planından, programından ayırarak tek başına ele almak gibi bir yanılgıya düşmektedirler.
Sosyal güvenlik sisteminde ciddi sorunlar ve bir tıkanmanın yaşandığı inkar edilemez. Ancak bunun nedeni emeklilik yaşı değildir, dolayısıyla çözüm buradan aranamaz. Gerçek nedenleri sıraladığımızda, çözümün nereden geçtiği de ortaya çıkacaktır. Ülkemizde 5 milyon sigortasız, kaçak işçi çalıştırıldığı resmi ağızlarca açıklanmaktadır. Hükümetler adeta sigortasız çalışmayı teşvik etmektedirler. İddia edilen SSK açıklarının büyük bir bölümünü karşılayacak olan bu kaynak, patronlara bağışlanmaktadır. Yine sigortalı işçilerden kesilen primlerin tahsili için gerekli önlemler alınmadığı gibi çıkarılan aflarla bu gelirler de işverenlerin kasalarına bırakılmaktadır. SSK fonları ve diğer gelirleri hükümetlerin elinde, sermayeye kaynak aktarılmak üzere adeta yağmalanmaktadır. Ancak SSK ve sosyal güvenlik kuruluşlarının kurtarmak değil, batırmak ve tasfiye etmek amaç olunca bu gerçeklerin hükümetler açısından bir anlamı olmaz.
Hükümet, Avrupa ülkelerindeki emeklilik yaşını örnek göstererek kamuoyunu bilerek yanıltmaktadır. Avrupa'yı örnek verenler, ülkemizde yaşam ve çalışma koşulları ile bununla doğrudan bağlantılı yaşam süresini de Avrupa ülkeleriyle kıyaslayabilirler mi? İşsizlik, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, işsizlik sigortası, aile yardımı ve benzeri düzenlemeler bakımından Avrupa ülkelerine yakın olduğumuzu söyleyebilirler mi? Yine Avrupa ülkelerinde devletin sosyal güvenliğe katkısı yüzde 30-35 oranında iken Türkiye'de bu oranın kaç olduğunu açıklayabilirler mi? Niyet başkadır. Uluslararası tekelci sermaye sınırsız sömürü ve sınırsız egemenlik için dünya ekonomisini yeniden düzenlemek, bu düzenlemeye ayakbağı olabilecek sosyal devlet yapılarını, sosyal güvenlik başta olmak üzere diğer hak ve kazanımları tümden tasfiye etmek planlanmıştır. Hükümet SSK ve genel anlamda sosyal güvenliği tasfiyeyi amaçlayan planından vazgeçmelidir, SSK'ya tam bir idari özerklik getirilmeli, kaçak ve sigortasız çalışmayı önleyecek etkin düzenlemeler hayata geçirilmeli, bu çalışmada sendikalarla işbirliği yapılmalı, iş güvencesi ve işsizlik sigortası yasası acilen çıkarılmalı, sendikal örgütlenme güvence altına alınmalı, sosyal güvenliğe Avrupa ülkeleri düzeyinde katkı katkı sunması için, devletin ve patronların SSK'ya olan prim borçları tahsil edilmelidir. Bu tasarı başta olmak üzere hükümetin saldırı programına bütünüyle ve temelden karşı çıkmak gerekir.
İşçi ve kamu sendikaları konfederasyonları ile bağlı şubelerin, yerel sendika platformlarının, ileri işçi ve temsilcilerin, emekli örgütleri ile köylü birliklerinin ve yurtsever her kişi ve kuruluşun vakit geçirmeden harekete geçmesi acil görevdir.
ÖNCEKİ HABER

SSK işçilere devredilerek özerkleştirilmeli

SONRAKİ HABER

10 Ekim Ankara Katliamı davası kitabı "Duymak Zorundasınız" Eskişehir'de tanıtıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa