19 Haziran 1999 21:00

SSK işçilere devredilerek özerkleştirilmeli

Kriz söylemi altında sendikalara, işçi sınıfının uzun yılları kapsayan mücadeleleri sonucu elde ettiği kazanımlara yönelik ciddi saldırılarla karşı karşıyayız.

Paylaş
SSK işçilere devredilerek özerkleştirilmeli
Kriz söylemi altında sendikalara, işçi sınıfının uzun yılları kapsayan mücadeleleri sonucu elde ettiği kazanımlara yönelik ciddi saldırılarla karşı karşıyayız.
Bu saldırılar bugünün sorunu değil. 1970'lerden bu yana sermaye odaklarının ve onların denetimindeki uluslararası finans kuruluşlarının planlı biçimde adım adım kararların toplamıyla yüz yüzeyiz. Ancak bugün saldırılara yeni halkalar, inceltilmiş yöntemlerle yeni biçimler eklenmektedir. Sendikasızlaştırma, toplumsal yaşamın örgütsüzleştirilmesi, sendikal mücadelemiz kazandırdıklarının geri alınması, özelleştirmeler, sosyal güvenlik sistemini tasfiye planları bunların başında gelmektedir. Fakat daha da ileri gidilerek, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) ve bu kapsamda uluslararası tahkim yöntemiyle ulusal iradenin yok edilmesine çalışılmaktadır.
Genel saldırılardan işyerlerimizde yaşananlara doğru yol alırsak, karşımıza esneklik dayatması çıkmaktadır. Ücretsiz izin, telafi çalışması ve kısa süreli çalışma yöntemleriyle toplusözleşme düzeni alt üst edilmektedir.
IMF ve Dünya Bankası denitiminde 1994'ten bu yana somut planlara dökülen sağlık sisteminin özelleştirilerek özel sermaye gruplarına sunulması, çalışmalarına da sermayenin yeniden yapılandırılmasının parçasıdır. Sıkça duymaya başladığımız emeklilik yaşının ve prim ödeme gün sayısının artırılması konunun diğer boyutlarının saklanması, dar çerçevede tartışılmasıdır.
Emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeler sağlık sisteminin özelleştirilmesinin aşamalarındandır. SSK'nın bizzat siyasi iktidarlarca içine sokulduğu olumsuz tablo, bu hazırlığa malzeme yapılmaktadır.
Çözüm yolu yanlış bilgilendirme ve dayatmalardan değil, bilimsel gereksinimlere uygun yaklaşımlardan geçmektedir. Bizim somut önerilerimiz başlıca şunlardır:
 • SSK gerçek sahiplerine yani işçilere devredilerek özerkleştirilmelidir.
 • SSK fonlarındaki keyfi kullanıma son verilmelidir. Kurumun taşınır ve taşınmaz bütün varlıkları, kurumun amaçlarına hizmet edecek doğrultuda kullanılmalıdır.
 • Katrilyona ulaşan tahsil edilmemiş primler ivedilikle tahsil edilerek, kurumun gereksinimlerinde kullanılmalıdır.
 • Kayıt dışı çalıştırma biçimlerine derhal son verilmelidir.
 • Emeklilik yaşıyla ilgili çözümler, insanımızın yaşam standartı ve çalışma yaşamındaki koşullara göre ele alınmalıdır.
 • Ülkemizin de kabul ettiği uluslararası sözleşmelerde yer alan ve temel insan haklarından sayılan iş güvencesi hakkı yasallaştırılmalıdır. Herhangi bir nedenle çalışılamayan dönemlerde, yaşamın gereklerinin yerine getirilmesi için işsizlik sigortası yasası derhal çıkarılmalıdır.
 • Toplumun güvencesi ve emek kesiminin öz örgütleri olan sendikaların karşısına getirilen bütün zorlama ve baskılara karşı çıkmak, toplumsal muhalefet güçlerinin karşı durmasıyla durdurulacaktır.
 • ÖNCEKİ HABER

  Rakamlar hükümeti yalanlıyor

  SONRAKİ HABER

  Kılıçdaroğlu'dan 2. yıl dönümünde “Adalet Yürüyüşü” açıklaması

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa