14 Haziran 1999 21:00

'Hükümet yeni bir şey söylemiyor'

KİGEM tarafından çıkarılan 'KİGEMFAKS' adlı yayında, yeni hükümetin IMF ve Dünya Bankası'nın önerileri doğrultusunda, özelleştirmeleri gerçekleştireceği...

Paylaş
'Hükümet yeni bir şey söylemiyor'
Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM), Bülent Ecevit başbakanlığındakurulan DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin ekonomide ve özelleştirme uygulamalarıkonusunda eski hükümetlerin bir benzeri ve devamı niteliğinde olduğunu değerlendirdi.
KİGEM tarafından aylık olarak çıkarılan 'KİGEMFAKS' adlı bültende, 'Yeni hükümet yeni hiçbir şeysöylemiyor' başlığıyla hükümet programı değerlendirildi. Bültende, 20 yıldır uygulanan neoliberalpolitikalardan kaynaklanan ekonomideki yapısal sorunların, yine aynı anlayış doğrultusunda 'yapısalreformlar'la çözüm aranacağı açıklamasının çelişki ve sorunları çözme niyetinin olmadığınıngöstergesi olduğu belirtilen bültende, hükümet programının IMF ve Dünya Bankası'nın önerileridoğrultusunda hareket edileceğinin görüldüğü vurgulandı.
Enflasyona, işsizliğe, yatırımsızlığa, ekonomide krize neoliberal politikaların neden olduğu belirtilenbültende, hükümetin bu sorunların çözümü için yine aynı politikaları tercih ettiğine yer verildi.
Sosyal güvenlik kurumlarının kaynaklarının, yıllardır hükümetler tarafından iyi değerlendirilemediği vehükümetlerce özel sektöre aktarıldığına vurgu yapılan bültende, "Programda sosyal güvenlikkurumlarını yanlış yöneterek sorunlu hale getirenlerin, IMF'yi memnun etmek için faturayı çalışanlarayıkmak istedikleri 'Sosyal Güvenlik Reformu' ile sosyal güvenlik sisteminin açıkları ekonomiye yükolmaktan çıkarılacak' ifadesi ile ortaya koymuştur" denildi.
Yabancı sermayenin tercihleri
Hükümetin, özelleştirmenin önündeki engelleri kaldırmak için 'Uluslararası tahkimi' dayattığınadeğinilen bültende, bu çabaların 'milliyetçilik' söylemleri ile bağdaşmayacağı, çünkü uluslararasıtahkimin, ulusal hukuku zayıflatan ve ulusal çıkarlarla çelişen bir uygulama olduğunun altı çizildi.
Hükümet programında enerji yatırımlarının ve özelleştirmelerinin hiçbir bilimsel veriye ve planlamayadayanmadığı ve Türkiye'nin ihtiyaçlarından çok, yabancı sermayenin tercihleri doğrultusundabelirlendiği vurgulandı. Bültende, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik vb gibi temel kamu hizmetlerinin deneoliberal politikalar doğrultusunda ele alındığı ve dolayısıyla ekonomide yeni hükümetin yeni bir şeyortaya koymadığı anlatıldı.
ÖNCEKİ HABER

Büyük direnişin 29. yıldönümü

SONRAKİ HABER

Trump: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir kararnameyi çıkaracağım

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa