12 Haziran 1999 21:00

'Tahkim bağımsızlığı yok ediyor'

Enerji Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Faydalı, özelleştirme ve uluslararası tahkimin, ekonomik bağımsızlıkla birlikte siyasal bağımsızlığı da yok ettiğini söyledi.

Paylaş
'Tahkim bağımsızlığı yok ediyor'
TMMOB, Tes-İş, Enerji Yapı Yol-Sen, KİGEM ve Tüketici Hakları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, "Elektrik enerjisi sektöründe özelleştirme uygulamaları ve kamu yönetimine etkileri" konulu sempozyum dün Türk-İş Konferans Salonu'nda yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Genel Başkanı Yavuz Önen, dünyada tekelleşmenin hızlandığına dikkat çekerek, dünyayı 450'ye yakın çokuluslu şirketin yönettiğini söyledi. Küreselleşme politikalarının az gelişmiş ülkeleri aldatma üzerine kurulduğunu belirten Önen, dünyanın en fakir 48 ülkesinin dünya gelirinin ancak binde 5'ini aldığını ifade etti.Çokuluslu tekellerin az gelişmiş ülkeleri güvenli bulmadığını kaydeden Önen, Türkiye gibi ülkelerin çokuluslu tekeller için güvenli bir ortam yaratmaya çalıştığını vurguladı. Yabancı sermayeyi çekmek için özelleştirmenin öne çıkarıldığını söyleyen Önen, uluslararası tahkimin de kabul ettirilmeye çalışıldığını anlattı. Önen, saldırılara karşı kararlı ve ciddi adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, yapılacak her etkinlik ve eylemin ortak platformlarda tartışılarak kararlaştırılması gerektiğini belirtti.
Kamu hizmeti ortadan kaldırılıyor
Sempozyumun birinci oturumunda konuşan Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birgül Ayman Güler, yeni sağ politikaların, kamu hizmetini parçalara ayırıp, ortadan kaldırmayı amaçladığını söyleyerek, kamu yönetiminde çok başlılığın yaratıldığını belirtti. "Goverment" adıyla bilinen yeni bir kamu yönetimi modeli ortaya atıldığını hatırlatan Güler, bu modelin kamuyu bürokrasinin sermayenin tüzel kişiliği olan şirketlerin ve sivil toplum örgütlerinin yönetmesini öngördüğünü anlattı. Şirketlerin sermayeyi temsil ederken, işçi sınıfının sınıfsal tabanı olmayan ve içinde her türlü kitle örgütü ile birlikte sendikaları kapsayan sivil toplum örgütleri içinde temsil edildiğini ifade eden Güler, tamamen sınıfsal olan "Goverment" modelinde işçi sınıfına yer verilmediğini söyledi. Güler, piyasa mekanizması içinde kamu otoritesinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirterek, "Goverment" modelinin kamu otoritesini toplumla paylaşmak adına çıkarıldığına dikkat çekti.
KİGEM Başkanı Mümtaz Soysal ise, bağımsız düşünmeyi engelleyen bir öneri ve kavram bombardımanı altında olunduğunu söyleyerek, ulusal çıkarları amaçlayan formüller bulunması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin kendi ulusal enerji politikasını oluşturması gerektiğini söyleyen Soysal, Türkiye'nin enerjiyi kendisi üretip kendisinin satması gerektiğini vurguladı.
Saldırılara karşı mücadele
Enerji Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Faydalı ise, çokuluslu şirketlerin baskısıyla hayata geçirilmeye çalışılan özelleştirme ve uluslararası tahkimin, ekonomik bağımsızlıkla birlikte siyasal bağımsızlığı da yok ettiğine dikkat çekerek, Yeni Dünya Düzeni (YDD) politikalarının yıkıcılığını bu politikaların uygulayıcıları tarafından da kabul edildiğini hatırlattı. Dünya kömür piyasasını 10 çokuluslu şirketin denetlediğini ifade eden Faydalı, elektrikte de merkezi üretim yerine küçük çaplı üretime geçildiğini aktardı. Faydalı, dünyada yapılan enerji yatırımlarında birkaç çokuluslu şirketin egemen olduğunu söyleyerek, rekabetin yerine, sermayenin merkezileştiğini, kamu tekeli yerine özel tekellerin oluşturulduğunu vurguladı. Özelleştirmenin bütün dünyada, büyük yolsuzluklar eşliğinde yapıldığını hatırlatan Faydalı, YDD politikalarından en fazla etkilenen ülkelerin Asya Pasifik ülkeleri olduğunu belirtti.
Faydalı, yabancı sermayenin gittiği ülkelere kesinlikle kaynak aktarmadığını vurgulayarak, yatırımların maliyetlerini bu ülkelerdeki vatandaşlara yansıttıklarını ifade etti. Faydalı, bu politikalara karşı olan kesimlerin güçlü bir mücadele hattı oluşturması gerektiğini ve herkesin bu mücadeleye katkı sunabileceğini söyledi.
ÖNCEKİ HABER

Japonya'da bir banka daha iflas etti

SONRAKİ HABER

Çocuk istismarı suçundan men alan antrenör, çocuk takımı mı çalıştırıyor?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa