10 Haziran 1999 21:00

Memura yine grev yok

Yıllardır grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı için mücadele eden kamu emekçilerinin bu hakları,yeni hükümet döneminde tanınmayacak.

Paylaş
Memura yine grev yok
Hükümet, kamu emekçilerinin grev ve toplusözleşme haklarını tanımamakta kararlı. UluslararasıÇalışma Örgütü (ILO)'nün 87. Çalışma Konferansı nedeniyle Cenevre'de bulunan Yaşar Okuyan;yaptığı açıklamada, hükümetin öncelikli olarak çıkarmayı düşündüğü yasalar arasında, kamuçalışanlarına sendika hakkı tanıyan yasa tasarısını da saydı. Ancak Okuyan, kamu emekçisinin grevve toplusözleşme hakkının bu hükümet döneminde de tanınmayacağına yönelik ifadeler kullandı.
Yaklaşık 10 yıldır süren fiili ve meşru temelde yürüttükleri mücadele sonucunda kamu emekçilerininsendika hakkını tanımak zorunda kalan siyasi iktidar, ancak bu hakkı grev ve toplusözleşmedenarındırarak işlevsizleştirmeye çalışmıştı. ANAP-DSP koalisyonu, bu hakları içermeyen bir sendikayasası çıkartmaya çalışınca, kamu emekçilerinin ülke genelinde yaptıkları eylemlerle, özellikle de 4Mart 1998'de Kızılay'da gerçekleştirdikleri büyük direnişle, karşılaşmıştı. Kamu emekçileri, Kızılay'dagaz bombası ve tazyikli su saldırısı ile dağıtılabilmiş, ama sahte sendika yasa tasarısını da geriçektirmişlerdi.
Memurluğun verdiği avantaj!
Yasa tasarısı ancak 23. maddeye kadar görüşülebilmişti. Şimdi ise yeni hükümet, kadük hale gelenbu yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıYaşar Okuyan, kamu çalışanlarına sendika hakkı tanıyan yasa tasarısını kısa sürede, önceBakanlar Kurulu'na, ardından da Meclis'e sevk edeceklerini bildirdi.
Okuyan, grev ve toplusözleşme hakkı konusunda ise bir yandan "bazı kesimlerden gelen tepkilerianlayışla ve saygıyla karşıladıklarını" söylerken, diğer yandan "Bir tarafta grev ve toplu iş sözleşmesihakkı elde edilecek, ama öbür taraftan da 657 sayılı yasanın sonuna kadar güvenceleri içindekalınacak. Böyle bir şey olmaz" diyor. Grevli, toplusözleşmeli sendikal hak arayışını dile getirenlerinaynı zamanda "memurluğun verdiği avantajı" da kullanmak istediklerini söyleyen Okuyan, bunu"doğru bulmadıklarını" kaydetti.
İşgüvencesi yasa tasarısına ilişkin geçen dönemki hükümetçe çeşitli çalışmalar yapıldığını dasöyleyen Okuyan, "İşgüvencesi yasa tasarısının sosyal taraflarla diyalog kurarak, bir yıl içindeBakanlar Kurulu'na, ardından da Meclis'e sevk eder hale getireceğiz" diye konuştu.
ÖNCEKİ HABER

Telefon dinleme insan haklarına uydurulacak!

SONRAKİ HABER

Gebze’de “Ekonomik kriz ve sınıf mücadelesi” paneli düzenlendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa