05 Haziran 1999 21:00

İzmir'de işçi ve sendikacılar konferansı değerlendirdi

Ören'de 14-16 Mayıs arasında gerçekleştirilen Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na İzmir'den katılan işçi ve sendika temsilcileri, konferansı değerlendirdiler.

Paylaş
İzmir'de işçi ve sendikacılar konferansı değerlendirdi
Balıkesir'in Ören Beldesi'nde 14-16 Mayıs 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na İzmir'den katılan işçi ve sendika temsilcileri, yaptıkları toplantıyla konferansı değerlendirdiler.
Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube'de yapılan toplantıya, TÜMTİS, Genel-İş, Petrol-İş, Haber-Sen, Eğitim-Sen, Tüm Maliye-Sen, Birleşik Metal-İş, Demiryol-İş, Belediye-İş sendikalarından sendikacılar, işyeri temsilcileri ve işçiler katıldı.
Sermayenin saldırılarına karşı mücadelenin uluslararası boyutta birleştirilmesi gerektiği belirtilen toplantıda, konferansın bu konuyla ilgili kararlarının işçi ve emekçilere ulaştırılması amacıyla hazırlanacak broşürlerin işyerlerine dağıtılması kararlaştırıldı.
Ayrıca işyerlerinde komiteler oluşturulması, panel, söyleşi gibi etkinliklerin örgütlenmesi gerektiği belirtildi.
Toplantıya katılımın az olduğuna dikkat çeken KESK GYK Üyesi Hayri Mete, çalışmaların sendikal sorunlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, kışkırtılan milliyetçilik ve şovenizme karşı barış ve demokrasi talebi ile faaliyet yürütülmesini istedi.
TÜMTİS İzmir Şube Başkanı Hasan Yayık ise, sendikacılığın tabanla birlikte yapılması gerektiğini belirterek, özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma gibi her ülkede benzer sonuçları doğuran saldırıları püskürtmenin tek yolunun güçlerin tek cephede birleştirilmesi ile mümkün olabileceğini söyledi.
Platformlar örgütlenmeli
Konferansa ABD'den katılan sendikacı Jack Heyman'ın, Liverpool liman işçilerine destek amacıyla örgütlü oldukları bütün işyerlerinde limanları nasıl kapattıklarını anlattığını hatırlatan TÜMTİS İzmir Şube Sekreteri Recep Avcı da, "Konferans buna hizmet ederse ve bu tür dayanışmalar genelleşirse amacına ulaşabilir" dedi. Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Murat Hançer ise DİSK, Hak-İş ve Türk-İş'in de bu çalışmalar içine katılması gerektiğini ifade ederek, başta özelleştirme olmak üzere saldırılara karşı yerel platformlar oluşturmanın önemine dikkat çekti.
Belediye-İş 6 No'lu Şube Mali Sekreteri Atilla Pasin, konferans kararlarının işyerlerinde tartışılmasının ve komiteler kurulmasının zorunlu olduğunu dile getirerek, bu çalışmalar üzerinden platformlar oluşturulmasının mümkün olabileceğini kaydetti. Ayrıca sonuçların geniş işçi ve emekçi yığınlarına yaymak için panel, söyleşi vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
ÖNCEKİ HABER

Karyapsan'a destek büyüyor

SONRAKİ HABER

AA'dan 31 Mart seçimleri açıklaması: AA veri aktaran bir medya kuruluşudur

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa