05 Haziran 1999 21:00

Hükümet programında

IMF-MGK damgası

Paylaş
Hükümet programında IMF-MGK damgası
Ekonomik yanına IMF'nin, siyasal yanına da MGK'nın damgasını vurduğu 57'inci Hükümet'in programında türbanın kamu kurumlarında siyasal simgeye dönüştürülmemesi için alınan önlemlerin titizlikle uygulanacağı, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmayacağı, hükümet ortaklarının uyum içinde çalışacağı sözü verildi.
Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin ve "Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı" vurgusunun yapıldığı programda, "Herhangi bir yabancı ülke ile veya uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimizde gözetilecek başta gelen koşul ülkemizde bölücü teröre destek olunmamasıdır. Bu itibarla komşumuz Yunanistan'ın öncelikle PKK dahil terörizmle mücadelede kesin bir tavır almasını ve ilişkilerimize AB gölgesini düşürülmemesini beklemekteyiz" denildi.
Başbakan Bülent Ecevit tarafından TBMM Genel Kurulu'nda okunan hükümet programında, bu meclis yapısıyla partilerin uzlaşarak ülkeyi yönetmesini istediği ifade edildi. Halkın istikrarsız çatışma ve kutuplaşma yerine hoşgörü, uzlaşma ve işbirliği ortamının hakim olmasını ortaya koyduğu öne sürülen programda, DSP-MHP ve ANAP'ın bu anlayıştan yola çıkarak, "Uzlaşma ve atılım hükümeti" olarak çalışmaya karar verdiği kaydedildi.
'Karşılıklı güven sözü'
Hükümeti oluşturan partilerin karşılıklı güven, saygı ve işbirliği anlayışı çerçevesinde hareket edip, ulusal yararları ön planda tutmayı "siyasi ve ahlaki bir görev" kabul ettiği bildirilen programda, hükümetin "Laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyetini dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve inkilaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin de gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile istismarını önlemekte kesin kararlı" olduğu belirtildi.
Hükümet programında, hükümetin bu çerçevede Sunni-Alevi kardeşliğinin pekiştirilmesine gereken önemi vereceğini kaydedildi.
'Türban siyasal simge'
Hükümet programında, koalisyon ortaklarının birbirleriyle ve Meclis'le çalışmaya özen göstereceklerini belirtildi. Böylece ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlara sağlıklı ve kalıcı çözümler üretebileceği kaydedilen programda demokrasi kültürünün de daha da güçlendirileceği ifade edildi.
Başbakan Ecevit'in okuduğu hükümet programında türban konusuna, "Hanımların özel yaşamlarında giyim kuşamlarına bir karışma söz konusu değildir. Ancak, kamu kurumlarında türbanın Cumhuriyetin temel niteliklerini hedef alan bir siyasal simgeye dönüştürülmesine karşı yürürlükteki kurallar uyarınca alınmış önlemler titizlikle sürdürülecektir" sözleriyle değinildi.
Düşünce özgürlüğü
Başbakan Bülent Ecevit tarafından okunan hükümet programında, 21'inci yüzyıla girerken demokrasinin eksikliklerini giderme, düşünce özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırma sözü verildi.
Programda, hükümetin, yargının daha verimli ve etkili çalışmasını sağlama ve "organize suç örgütleriyle, çetelerle ve yolsuzluklarla" mücadeleyi her türlü "yasal imkân ve vasıtalardan" yararlanarak sürdürmeyi öncelikli görev saydığı kaydedilirken kamu yönetiminin yeniden yapılandırılacağı belirtildi.
Polisin yetkileri
Yeni il, ilçe ve belde kurulmasının nesnel kurallara bağlanacağı, halkın ve kentlerin terör ve suç örgütlerinden ve her türlü yasa dışı eylemlerden korunmasına özen gösterileceği, güvenlik güçlerinin, özellikle polisin yetki ve sorumluluklarının gözden geçirileceği, "özel koruma" işlevinin yeniden düzenleneceği kaydedildi.
Cezaevlerinde baskı sinyali
Hükümet programında, devlet kurum ve kuruluşlarının, tüm güvenlik ve istihbarat birimlerinin her türlü siyasal karışmacılıktan uzak olarak uyum içinde çalışmalarının gözetileceği bildirildi. Programda, Anayasa ve yasalarda değişiklik yapılarak yargı reformunun gerçekleştirileceği, DGM'lerin yeniden düzenleneceği, idari yargının yeniden düzenleneceği, cezaevlerinde devletin etkili kontrolü ve otoritesinin mutlaka sağlanacağı belirtildi.
Pişmanlık Yasası çıkarılacak
Programda, "bölücü akımlara ve "her türlü teröre karşı mücadelenin kesin sonuç alınıncaya kadar kararlılıkla sürdürüleceği, terörün iç ve dış kaynaklarını kurutacak ekonomik, sosyal, siyasal, eğitsel ve tanıtımla ilgili çok yönlü önlemler alınacağı" ifade edildi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun geri kalmışlığının önleneceği, "kamuoyunun destekleyeceği ve terörle mücadeleyi güçlendirecek bir Pişmanlık Yasası'nın çıkarılması için gerekli girişimlerin yapılacağı" açıklandı.
Hükümetin amaçlarından birinin de yolsuzluklarla etkili bir mücadeleyi gerçekleştirmek olduğu vurgulanırken "Siyasi Ahlak Yasası" çıkarılacağı, mal bildirim yasasında değişiklik yapılacağı, Yüksek Denetleme Kurulu'nun işlevinin değiştirileceği bildirildi.
Tek haneli enflasyon sözü
Programda, kronik enflasyonun süratle tek haneli düzeye indirileceği, kamu açıklarının küçültüleceği ve mali dengenin kalıcı bir biçimde yeniden kurulacağı ifade edildi. Vergi yasalarının başarıyla uygulanabilmesi için vergi idaresinin daha etkin çalışmasının sağlanacağı belirtilen programda, vergi uygulamasının basitleştirileceği ifade edildi.
ÖNCEKİ HABER

Kocaeli'de drama festivali

SONRAKİ HABER

Denizli’de yargı reformu paneli yapılacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa