01 Haziran 1999 21:00

TİGEM'i özelleştirme kararına tepki

Tarım Gıda-Sen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Tarım İşletmeleriGenel Müdürlüğü (TİGEM)'ne bağlı 38 işletmenin özelleştirme kapsamına...

Paylaş
TİGEM'i özelleştirme kararına tepki
Tarım Gıda-Sen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Tarım İşletmeleriGenel Müdürlüğü (TİGEM)'ne bağlı 38 işletmenin özelleştirme kapsamına alınmak istenmesinden biran evvel vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi. Tarım ve hayvancılık alanında örgütlü olan sendika, meslekkuruluşları ve kitle örgütlerinin birlikteliğiyle oluşturulan inisiyatif tarafından önceki güngerçekleştirilen toplantıda, TİGEM'de yaşanacak özelleştirmenin ekonomik, sosyal ve meslekisonuçları üzerinde duruldu.
Tarım Gıda-Sen Genel Başkanı Mehmet Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, TİGEM'inözelleştirilmesinin, DSP azınlık hükümeti Tarım Bakanı Mahmut Erdir imzasıyla 18 Mayıs 1999tarihinde Yüksel Planlama Kurulu'na gönderilen kararname taslağıyla gündeme geldiğini dile getirdi.Çiçek, hükümetin son işlerinden birisi olmasının anlamlı olduğunu kaydettiği taslağın, işletmelerinyüzde 51 hissesinin 49 yıllığına yerli ve yabancı sektöre satışını öngördüğünü bildirdi.
TİGEM'in, 1989'dan itibaren tüm KİT'lere yönelik uygulanan yeni politikadan nasibini aldığını ve zararetmeye başladığını bildiren Çiçek, "Bu dönem özelleştirme uygulamaları için gerekli altyapınınhazırlanış sürecidir ve devlet kaynakları bankalar aracılığıyla dolaylı ve gözden saklı olarak sanayikesimine aktarılmıştır" dedi. Çiçek, TİGEM'lerin 1984'ten itibaren kâr etmeye başlamasının daözelleştirmeye engel olamadığını kaydetti.
Tohumda dışa bağımlılık
Çiçek, TİGEM'lerin özelleştirilecek olmasının en önemli sonucunun ise "tohumda" dışa bağımlılığınbaşlayacak olması olduğunu söyledi. Türkiye'de tohum üretilebilecek temiz toprakların sadeceTİGEM'lerde bulunduğunu ve TİGEM'lerin özelleştirilmek yerine yönetimlerinindemokratikleştirilmesinin yeterli olacağını ifade eden Çiçek, bu nedenlere dayanarak siyasal iktidarınsatışı durdurmasını istediklerini dile getirdi.
Türkiye Tarımcılar Vakfı Genel Başkanı Abdullah Aysu ise TİGEM'in özelleştirilmesiyle birliktetohumda ve toprakta dışa bağımlılığın başlayacağını dile getirdi. Aksu ayrıca, 27 ülkeden dahabüyük toprağa sahip olan Urfa Ceylanpınar'daki üretim çiftliğinin de bu kapsamda olmasına dikkatçekti.
Veteriner Hekimleri Ankara Bölge Odası Başkanı Atilla Cindemir de, TİGEM'in tarım-hayvancılıkalanında devletin elindeki son kurum olduğunu hatırlatarak, bunun sonucunda ortaya çıkantekelleşmenin Anayasa aykırı olmasına rağmen, özelleştirmelerin yürütüldüğünü bildirdi.
TİGEM'in kuruluşu ve amaçları
TİGEM 1983 yılında, 1950'de kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri ile hara ve inek hanelerinin 2929 sayılıyasa ile birleştirilmesi sonucu, "Türkiye'nin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek veürün kalitesini iyileştirmek için yetiştirdiği, damızlık hayvan, tohum, fidan, fide ve benzerleriniyetiştiricileri intikal ettirmek; bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme ve ıslah konularındaaraştırmalar yapmak; çevre çiftçilere tarımsal teknoloji ve girdi kullanımında öncülük, öğreticilikyapmak" amacıyla kuruldu. Bünyesinde 38 işletme barındıran TİGEM'in sahip olduğu arazi miktarı386 bin hektar ve bunun yüzde 83'ü kültüre elverişli arazi. 1995 verilerine göre 7550 çalışanı, 1500traktörü, 150 biçerdöver, 735 oto-kamyonu ile 15 bin büyükbaş ve 75 bin küçükbaş hayvana sahipTİGEM, çalışmalarına tahıl üretimi başta olmak üzere bitkisel üretim faaliyetleri ve diğerekipmanlarıyla sürdürmekte.
ÖNCEKİ HABER

ABD'nin kanlı sınavı

SONRAKİ HABER

12 yaşındaki çocuk parkta oynarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa