30 Mayıs 1999 21:00

Adalet Bakanlığı'nda 'kıyım yönetmeliği'

Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre, boykot, işgal, engelleme ve iş yavaşlatma eylemlerine katılan memurlar atılabilecek.

Paylaş
Adalet Bakanlığı'nda 'kıyım yönetmeliği'
Adalet Bakanlığı, memurların sendikal faaliyetlerini engellemek için kıyım yönetmeliği çıkardı. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğine göre, "ideolojik ve siyasi amaçlarla kurumun huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılan, bu eylemleri tahrik, teşvik ve yardımda bulunan memurlar" işten atılacak. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte, boykot, işgal, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılma, bunları teşvik etme, yasaklanmış yayınlarla, siyasi ya da ideolojik bildiri, afiş ve pankartları basma, çoğaltma, siyasi partiye girme, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün işe gelmeme, amirlerine ve mahiyetindekilere fiili tecavüzde bulunma, yetki almadan gizli belgeleri açıklama, siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev yerinde gizleme, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa"ya aykırı suçlara da, bir daha alınmamak üzere "devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilecek.
UyarıKınama
Yönetmeliğe göre, verilen emirleri tam ve zamanında yapmayan, özürsüz ve izinsiz olarak işe geç gelen, tasarruf önlemlerine uymayan, usulsüz şikâyet ve başvuruda bulunan, görevine kayıtsız davranan, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davrananlara, "uyarma" cezası verilecek.
Verilen görevin yapılmasında kusurlu davranan, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini kuruma bildirmeyen, amirine saygısız davranan, devlete ait araç ve gereçleri özel işlerinde kullanan, belge, araç ve gereçleri kaybeden, iş arkadaşlarına, iş sahiplerine kötü muamelede bulunan, borçlarını kasden ödemeyen Adalet Bakanlığı Personeli de, "kınama" cezası ile cezalandırılacak.
Aylıktan kesme
Yönetmelik uyarınca, verilen emir ve görevleri kasıtlı olarak tam ve zamanında yapmayan, özürsüz ve izinsiz olarak iki gün işe gelmeyen, devlete ait resmi bilgi, belge, araç ve gereçleri özel çıkarı için kullanan, amirine sözle saygısızlık eden, toplu başvuru ve şikâyette bulunan, görev yerinde yasak yayın bulunduranlara da, "aylıktan kesme" cezası uygulanacak. Göreve sarhoş gelen, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen, ticaret yapan, basına bilgi ve demeç veren, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklayan, din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapan, herhangi bir parti yararına ya da zararına faaliyette bulunanlara, "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verilecek. Yönetmelikte, Adalet Bakanlığı'ndaki Disiplin Kurulları'nın, çalışma yöntemleri ile disiplin amirleri de belirlendi.
ÖNCEKİ HABER

Packart'ta kıyımın sorumlusu Türk Metal

SONRAKİ HABER

"Mançalı Adam" Süreyya Sahnesinde

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa