29 Mayıs 1999 21:00

Zorunlu göç sokağa sürdü

Sayıları gün geçtikçe artan sokakta çalışan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma, bu çocuklarınailelerinin genellikle baskılar nedeniyle Kürt illerinden göç ettikleri öğrenildi.

Paylaş
Zorunlu göç sokağa sürdü
Serpil İlgün
Günün her saatinde şehrin kalabalık merkezlerinde neredeyse her adım başı küçükellerine sıkıştırdıkları kâğıt mendil, sakız ya da tebrik kartlarını potansiyel alıcılarına uzatançocuklar, kovalanma ya da "toplama" yöntemleriyle sokak satıcılığından caydırılmaya çalışılırken,ebeveynleri de zaman zaman gözaltına alınıyor ve çocuklarının ellerinden alınacağı söylenerektehdit ediliyorlar. Böylelikle kamuoyuna 'duruma el koyduk' mesajları iletilirken, sosyal hizmetuzmanlarınca hazırlanan ve sokakta çalışan çocukların ve ailelerinin sosyoekonomik durumlarınınincelendiği araştırmada, çocukların ailelerinin büyük çoğunluğunun baskılar nedeniyle Kürtillerinden göç ettikleri ve ekonomik sorunlar yaşadıkları belirtildi.
Sokakta çalışmayı kanıksıyorlar
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Beyoğlu Çocuk ve Gençlik MerkeziMüdürlüğü sosyal hizmet uzmanlarınca Beyoğlu, Tarlabaşı, Taksim, İstiklal Caddesi ve Elmadağcivarında çalışan 120 çocuk üzerinde yapılan "Beyoğlu Bölgesinde Sokakta Çalışan Çocuklar"başlıklı araştırmada adı geçen semtlerin ağırlıklı olarak eski, bakımsız ve ucuz yapılardanoluştuğu, bu nedenle göç eden ve düşük gelir seviyesine sahip ailelerce tercih edildiği ifadeediliyor. Ağırlıklı olarak geleneksel ailelere sahip olan çocukların ailelerinin yüzde 72'sinde 6-10,yüzde 13'ünde ise 11-14 kişi yaşarken, çocukların yüzde 83'ü dörtten fazla kardeşe sahip. Yüzde80'nin babaları çalışıyor, ancak bunlar genellikle mevsimlik, günlük ve düşük-düzensiz gelirgetiren işler. Yüzde 10'nun babası hayatta değil ve yüzde 9'nun babası işsiz. Çocukların yüzde86'sının ise annesi çalışmıyor.
Çocukların tamamına yakını ilköğretim çağında ve yüzde 50'si okula gitmiyor ya da ilkokuldüzeyinde okulu bırakmış. Yüzde 50'si ise sokakta satıcı olarak çalıştığı halde okula devamederken, çocukların devam ettiği okul yöneticileri ve sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmelerde,okul başarıları ve okula devam alışkanlıklarının düşük olduğuna vurgu yapılıyor.
Genelde Taksim bölgesindeler
Çocuklar ağırlıklı çalışma alanları olan Taksim ve civarına yürüyerek kısa sürede gidip gelecekleriyerlerde çalışıyor ve ilk günlerinde büyükleri tarafından izleniyorlar. Sosyal hizmet uzmanlarıhazırladıkları raporda, ailelerin çocuklarına "köyde tarlaya giden ve akşam evine dönecek çocuk"muamelesi yaptıklarını belirtiyorlar. Araştırmayı yapan sosyal hizmet uzmanları, ailelerinçocuklarının çeşitli tehlikelere karşın çalışmalarına göz yumdukları, çocukların da bu olguyukanıksadıkları ve çalışma konusunda ısrarcı davrandıklarına vurgu yapıyorlar. Raporda altı çizilenbir diğer nokta da, ailelerinin çocuklarının çalışmalarına olumsuz bakmadıkları. Gelenekseldeğerlere sahip ailelerin büyük çoğunluğu kız çocuklarının çalışmasına karşı çıkıyorlar. Ancak bukarşı koyuşa rağmen sokakta çalışan çocukların yüzde 26'sını kız çocukları oluşturuyor.
Sokakta satıcılık doğası gereği seyyar nitelikte olmasına rağmen, çocuklar belli bir noktada işebaşladıktan sonra önemli bir sorun çıkmadığı sürece burada çalışmayı sürdürüyorlar. Yüzde 45'ikâğıt mendil satarken, geri kalan kısmı çiçek ve tebrik kartı satımı, boyacılık, araba camlarınınsilinmesi gibi işlerde çalışıyor.
Rapora göre, çocukların sokakta satıcı olarak bulunmasının diğer önemli bir nedeni, halkın sokakçocukları hakkındaki duygusal kökenli tutum ve davranışları. Halkın önemli bir bölümünün satılanürünü almadan da çocuklara doğrudan para verdiği ifade edilen raporda, bunun da sokağı caziphale getirdiği belirtiliyor.
Raporun öneriler bölümünde ise, ailelere sosyal yardım yapılması, anne ve çocuğa yönelik toplummerkezlerinin kurulması, etüt ya da çocuk kulüplerinin açılması, halk eğitim merkezleri, okullar vebelediyelerin de sürece kazandırılması yer alıyor.
ÖNCEKİ HABER

Oleyis yönetimine şimdi de genel kurul davası

SONRAKİ HABER

ODTÜ öğrencileri: Teknik gezi masraflarını üniversite karşılamalı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa