29 Mayıs 1999 21:00

Mandacılıkta ittifak!

DSP-MHP-ANAP koalisyonu, uluslararası tahkimi hükümet protokolüne koydu.

Paylaş
Mandacılıkta ittifak!
Bağımsızlık ve ülkenin "çıkarları"nı her şeyin üstünde tuttuklarını iddia eden MHP ve DSP ağırlıklıkoalisyon hükümeti, Türkiye'nin bağımlılığını artıracak ve uluslararası tekellerin çıkarlarını hukukigüvence altına alacak olan tahkim konusunda anlaştı.
1997 yılında gündeme gelen, sendikalar ve özelleştirme karşıtı kesimler ile hukukçular tarafındanyoğun bir tepkiyle karşılaşan tahkim uygulamasının, hükümetin ekonomideki öncelikli hedeflerin ilksırasına konulması, "mandacı zihniyet"in koalisyonun temel felsefesi olduğunu gösterdi.
Özelleştirme ihalelerinde Danıştay denetiminin ve Anayasal engellerin kaldırılmasını, ihaleyi alanşirketlere uluslararası güvence sağlamayı hedef alan tahkim, ilk kez koalisyon programına alındı.Seçimlerin hemen ardından, "özelleştirmenin bir süreliğine dondurulabileceğini" belirten MHP ileDSP'nin, protokolde Anayasa'nın özelleştirme önünde engel teşkil eden temel maddeleriniişlevsizleştirecek olan tahkime imza atmaları, koalisyon hükümetinin uluslararası sermayekuruluşlarının hedefleri doğrultusunda bir ekonomi politikası izleyeceklerinin işaretini verdi.
Protokoldeki hükümler
Koalisyon protokolünde DSP, MHP ve ANAP'ın uzlaştığı diğer hükümler ise şöyle:
 • Ekonomik istikrar, bütçe açıkları azaltılarak, faiz dışı bütçe fazlası yaratılarak, kayıt dışıekonomiye karşı etkili önlemler alınarak, sosyal güvenlik kurumlarının açıkları giderilerek bütçedisiplini güçlendirilerek sağlanacaktır.
 • Kamu açıklarının finansmanı için Merkez Bankası kaynaklarına hiçbir koşul ve biçimdebaşvurulamayacaktır.
 • İzlenmekte olan gerçekçi kur politikasına devam edilecektir.
 • Stoka üretim kesinlikle yapılmayacak, bu amaçla sistemli bir ürün değişim programı yürürlüğekonulacaktır.
 • Özelleştirmenin kamuoyuna güven veren, şeffaf ve kamu yararını gözeten bir biçimde hızlayapılacaktır. Özelleştirme uygulamalarında iş güvencesi özenle gözetilecek, sermayenin tabanayayılması amacıyla halka arz yöntemine önem verilecektir.
 • Enerji sektöründeki özelleştirmeleri veya yabancı yatırımları zorlaştırıcı yasal veya anayasalengeller bağımsızlığımıza gölge düşürmeyecek şekilde aşılacaktır.
 • Sosyal güvenlik reformuyla, sosyal güvenlik sisteminin açıkları ekonomiye yük olmaktançıkarılacak, emeklinin yaşam düzeyi yükseltilecek, emekli yaşı ve en az çalışma süreleri ülkeekonomisinin taşıyabileceği gerçekçi düzeye çıkarılacaktır.
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, yap-işlet-devret yöntemiyle altyapı yatırımları uygulamasınagidilecektir.
  İşçi talepleri yok
  Koalisyon hükümetinin protokolünde işçi kesimlerinin durumlarını iyileştirmeye ve
  sendikal hakların geliştirilmesine ilişkin olarak hiç bir hedef yer almıyor.Yeni hükümmetten beklentilerine ilişkin olarak, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunanTürk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ve Hak-İş GenelBaşkanı Salim Uslu, kaçak işçilikle etkin bir şekilde mücadele edilmesini, yeniden yükselmeeğilimi gösteren enflasyona karşı ciddi önlemler alınmasını istedi. Ancak hükümet protokolündebunlara ilişkin düzenlemeler ve hedefler yer almıyor. Tam aksine bu sorunları daha daderinleştirecek olan kur politikası, "serbest piyasa ekonomisi" ve özelleştirme gibi hedefler gündeminilk sırasında. İşçi sendikaları konfederasyonlarının temsilcileri isteklerini şöyle sıraladılar:Bayram Meral: "Başta Anayasa olmak üzere, 12 Eylül döneminde çıkarılan çalışma yaşamına ilişkinyasalarda gerekli değişiklik yapılmalı, Türkiye'nin şiddetle ihtiyaç duyduğu iş güvencesi ve işsizliksigortası yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Bunun yanı sıra, sendikaların elini kolunu bağlayanörgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. İşçinin büyük pay sahibi olduğu, SSK'nın mevcutyapısı değiştirilerek, SSK özerk bir yapıya kavuşturularak, hizmetleri daha etkin hale getirilmelidir.Ülkenin en büyük sorunu olan kaçak işçilikle mücadele edilmeli, kayıt dışı ekonomi, kayıt içinealınmalıdır."
  Murat Tokmak: "İşçilerin ve çalışanların acil çözüm bekleyen sorunları var. Ayrıca, enflasyon yenidenyükselmeye başladı."
 • ÖNCEKİ HABER

  Bu vahşete dur denmeli

  SONRAKİ HABER

  Çanakkale Kent Konseyinden Kaz Dağları için sosyal medyada kampanya çağrısı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa