28 Mayıs 1999 21:00

Rock, blues ve şarkı sözleri

Şarkı sözlerinin günlük konuşma ve şiir dilinden farklı bir özelliğinin olması gerekiyor.

Paylaş
Rock, blues ve şarkı sözleri
Orhan Avcı
Şarkı sözlerinin günlük konuşma ve şiir dilinden farklı bir özelliğinin olması gerekiyor. Ne günlükkonuşmalarda olduğu gibi, sıradan, basit ve düz cümlelerden oluşmalı ne de, dinleyicinin beynindefarklı yorumlara yol açacak imgelerle dolu, derinliğe sahip şiir dilinin tüm özelliklerini yansıtacakdenli "seçilmiş ifadelere" sahip olmalı.
Şarkılarda sözler ezginin yanında ikinci bir öğedir. Doğal olarak ezginin niteliği ile sözlerin birbirinitamamlaması, birbirlerinin içerisinde eriyerek, yeni bir ürün olarak ulaşmalıdır dinleyiciye.
Ülkemizdeki farklı müzik türlerini incelediğimiz zaman, birçok türde farklı yönlerden de olsa tektararlılığın olduğu görülür. Örneğin türkülere bakıldığında, ezgilerin tüm etkileyiciliğine rağmensözlerin ağırlıklı olduğu gözlemlenebilir. Pop müziğine bakıldığında, birçoğu "farklı kaynaklardan"(ç)alınmış olan ezgiler, içi boş, argo kelimelerle desteklenerek sunulur dinleyiciye. Klasik Türkmüziğine bakıldığında ise, birçoğu divan kültürünün yansımalarını taşıdıkları için, birçok kişitarafından anlaşılmayan "çok ince benzetmeleri" içeren bir şiir dilinin, ezgilerle birlikteliği fark edilir.
Son dönemlerde ülkemizde kendi dinleyicisini yaratmaya çalışan "blues, rock" gibi kimi müziktürlerinde de benzer yönelimler göze çarpmakta. Aslında söz konusu türlerde de sanatçıların"amaçları" ile "yönelimleri" arasında bir bağ kurmak mümkün. Kuşlar da, çiçekler de elbette kigündelik yaşamın içerisinde yer alan nesnelerdir ve bunların da şarkılarda kullanılma özgürlüklerivardır. Ancak insanların koşulları ve bu koşulların insanları ittiği olumsuzlukların da, "eleştiri vemuhalif" olma özellikleriyle ortaya çıkmış olan "müzik türlerinde" kullanılması gereklidir.
Bu hafta tanıtmaya çalışacağımız iki albüm de, hem kullanılan enstrümanlar hem de içerikleriyle,aynı müzik türü içerisinde yayımlanmış olan albümlerden ayrılan özelliklere sahip.İlk albüm Kesmeşeker'in "İçinde İçindekiler Vardır" adını taşıyor. Cenk Taner, Belen Ünal, TansuKızılırmak, Tayfun Çağlar ve Emre Sarıtunalılar'dan oluşan Kesmeşeker, önceki albümlerinde deolduğu gibi, bireysel yönelimlerinin yanı sıra, farklı sınıflara ait insanların yaşantılarından veçelişkilerinden de yararlanmış. Kesmeşeker, yine kent kültürünü yansıtan imgeleri taşımışalbümüne. Şüphesiz bunda, kendilerinin İstanbul'da yaşıyor olmaları etkilidir. Albümdeki şarkılarınsözleri için söylenecek diğer bir özellik de, ilk bakışta sözlerin çok çeşitli ancak birbirindenbağımsız, kopuk olduğu izlenimi veriyor. Bu günümüzde, her şeyin görüntü olarakdeğerlendirilmesinin bir sonucu. Kesmeşeker, görüntüleri birleştirme işini, dinleyiciye bırakan biryönelime başvurmuş.
Birçok rock albümünde göze çarpan elektrogitar ve baterilerin yeni ezgilerden çok "gürültüyü"andıran doğaçlamaları içeren bir tarzı, "İçinde İçindekiler Vardır" albümünde bulmak mümkündeğil. Rock müziğinde temel enstrümanlar olan elektrogitar ve bateriyi daha farklı bir tarzdakullanmayı tercih eden Kesmeşeker, her şarkıda farklı bir ezginin varlığını dinleyiciye tamamensezdiriyor.
İkinci albüm ise, Türkiyeli müzikseverlerin fazla ilgi göstermediği "blues" türününün özellikleriniyansıtan ve aynı türün adını taşıyan "Blues Şehri" adını taşıyor. D100 Grubu'nun "BluesŞehri"nde ilk göze çarpan ritimler. Belirli aralıklarla kendini tekrar eden ritimlerle gitar ve armonika,elektromandolin, alto sax gibi kimi enstrümanların "ayrıntılar da hesaplanarak" oluşturduklarıbirlikteliğine dayanan albümde, hem insanların bireysel yönlerini işleyen imgelerle bezenmiş olanşarkılar hem de, insanların belirlik konulardaki tepkilerini toparlayacak şarkılar yer alıyor. Başka birdeyişle "Enfeksiyon Blues" adlı olduğu gibi, aşkların yarattığı gözyaşı ve hüzün gibi bireyselkonular işlenirken, "Hayır" veya "Çalışmak Yorar" adlı şarkılarda ise, "vahşetin dört atlısının CIA veVOA'da açılan sömürü kapısına", "Çalışan kazanır" felsefesinin "Sen çalıştın o kazandı"felsefesine dönüşümü, yansıtmayı başarmış D 100.Kısacası her iki albüm de, rock ve blues albümlerinden hoşlananların içerikleriyle de birçok şeylerbulacabilecekleri albümler.
ÖNCEKİ HABER

"Kitaplar yakılmasın" diye...

SONRAKİ HABER

Çanakkale Kent Konseyinden Kaz Dağları için sosyal medyada kampanya çağrısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa