28 Mayıs 1999 21:00

'Yangına körükle gitme'

TZOB'un dün başlayan genel kurul toplantısında konuşan Tarım ve Köyişleri BakanıErdir, delegelerin tepkisi ile karşılaştı.

Paylaş
'Yangına körükle gitme'
TZOB'un dün başlayan genel kurul toplantısında konuşan Tarım ve Köyişleri BakanıErdir, delegelerin tepkisi ile karşılaştı. Bakan Erdir, girdi fiyatlarındaki artışın, yüzde 100'lerigeçmediğini, yüzde 19 ile yüzde 50-60 arasında değiştiğini iddia ederken, salonda bulunandelegeler bakanın sözlerine tepki gösterdi. Erdir'in konuşması sırasında, delegeler sık sıkmüdahale ederek, "Çiftçi kalmadı. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Girdi fiyatları yüzde100'ü geçti'' şeklinde ifadelerde bulundular. Bunun üzerine Divan, delegelerden konuşmacılaramüdahalede bulunulmamasını istedi. Divan ayrıca Bakan'a da "yangına körükle gitmemesi"gerektiği şeklinde ricada bulundu.
Delegeler Bakan Erdir'den sonra konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Metin Şahin'i de tepkiylekarşıladılar. Uygulamaları överek anlatan Şahin'in konuşması sırasında delegeler "Kotaistemiyoruz" şeklinde bağırmaları üzerine, Şahin "Bizim amacımız, bir şeyin üretimini kısıtlamakdeğil. İhtiyaç kadar üretilmesini sağlamaktır. Türkiye'de tarımın sorunları vardır" dedi. Bakan ayrıca Türkiye'detarımda desteklemenin çok olduğunu ileri sürdü, bunun üzerine delegeler sık sık bakanınkonuşmasına müdahale etti. Delegeler sık sık "şeker pancarında kotanın kaldırılması, ürünbedelleri ve primlerinin ödenmesi, Haller Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi'' konularındaisteklerini dile getirdiler. Bu çıkışlar nedeniyle, Divan sık sık delegelere müdahale etti.
Genel kurulda Ziraat Odaları Orta Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Ataman, CumhurbaşkanıSüleyman Demirel salondan ayrılmadan çiftçilere söz hakkı verilmesini istedi.

Yaş çayda birinci sürgün için 118, ikinci sürgün için de 130 bin lira fiyatbelirlenmesi, üreticilerin büyük tepkisine yol açtı. Üreticiler bu fiyatın tam anlamıyla insafsızlıkolduğunu söylediler.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Ali Razıoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafındanaçıklanan 1999 ürünü yaş çay fiyatına tepki göstererek, birinci sürgünde kilo başına 118,ikinci ve üçüncü sürgünde de 130 bin lira olarak belirlenen fiyatı çok az bulduklarını söyledi.
Razıoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'de daha önce yaptıklarıaraştırmada, enflasyon oranını yüzde 60-61 olarak tespit ettiklerini ifade ederek, "Bu da, bir kiloyaş çayın kilosunun 150 bin liraya tekabül ettiğini gösteriyor. Ayrıca geçen yıl yaş çaya yüzde 25zam verilmişti. Bunu da değerlendirdiğimizde yaş çayın kilosu en az 175 bin lira olmalıydı. Buyüzden verilen fiyat çok düşük" dedi.
Verilen fiyatın çay üreticisine zulüm etmek anlamına geldiğini vurgulayan Razıoğlu, üreticilerinürünlerinin değerinin çok altında alınmasının Doğu Karadeniz'de göçü daha da hızlandırdığınıbelirtti. Razıoğlu, "Bu fiyatı beklemiyorduk. Üreticinin alın terini karşılamıyor. Zaten göç veren biryörede yaşıyoruz. Bu fiyatla göç artışı endişe verir duruma gelir" diye konuştu.Rize Ziraat Odası Başkanı Sevat Bıçakçı da verilen fiyatın komik olduğunu vurguladı. Bıçakçı,"Müstahsilin ahı tutar. Çay tarihinde böyle bir fiyat görülmedi. Çıkardığımız hesaba göre, bir kiloyaş çayın maliyeti 204 bin 508 liradır. Enflasyonun yüzde 70 olduğu ülkemizde çaya geçen yılagöre verilen yüzde 44'lük zammı komik buluyoruz. Memleketimizde hayat ucuzladı da bizimhaberimiz mi olmadı?" dedi.
'Kabul edilemez'
Trabzon-Of Bölgesi Çay Birliği Başkanı Kemal Günaydın, açıklanan fiyatın, üreticileri güçdurumda bıraktığını belirtti. 59 yıldır yaş çay yaprağına bu kadar düşük fiyat verilmedini belirtenGünaydın, "Birliğimize bağlı 33 çay kooperatifi üyesi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan aldıkları yüzde70 faizli kredileri ödeyemeyecektir. Üretici devlete yüzde 70 faiz ödeyecek, yaş çay fiyatı artışı iseyüzde 44 olacaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'de bir yılda ne değişti de çayüreticisi bu kadar güç durumda bırakıldı, anlamak mümkün değildir" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Desteklemede IMF direktiflerine uyuluyor

SONRAKİ HABER

Erkan Baş'tan sandığa çağrı: AKP'nin karanlığına 'dur' demek için oy vereceğiz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa