23 Mayıs 1999 21:00

KİGEM'den mücadele çağrısı

Kamu İşletmelerini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM)'nın 4. Olağan Mali GenelKurulu'nda neoliberal politikalar, özelleştirme uygulamaları...

Paylaş
KİGEM'den mücadele çağrısı
Kamu İşletmelerini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM)'nın 4. Olağan Mali GenelKurulu'nda neoliberal politikalar, özelleştirme uygulamaları ve sosyal devletin tasfiyesi tartışıldı.KİGEM'in Ankara'da 12 Mayıs günü yaptığı genel kurulun sonuçları, KİGEM'in aylık yayın organı"KİGEMFAKS"ta yayınlandı. Genel kurulda neoliberal saldırılara karşı başta sendikalar olmak üzeremuhalif güçler mücadeleye çağrıldı.
18 Nisan seçimlerinde, cumhuriyet tarihinin en sağ parlamentosunun ortaya çıktığına vurgu yapılanbildirgede, "Kendilerini 'milliyetçi' olarak tanımlayan partiler, ulusal ekonomiyi ve ulusal hukukuzayıflatan, IMF ve Dünya Bankası programının savunucuları konumundadır ve onlara ulusalbağımsızlığımızı ve egemenliğimizi tehdit edecek uluslararası tahkimi kabul edecekleriningüvencesini hiç kaygı duymadan açıklamaktadırlar" denildi.
Anayasa'ya aykırı uygulamalar
Özelleştirmeler ile hukuk devletinin yara aldığına, Özelleştirme Yasası'nın değer tespiti ve ihaleyöntemlerini düzenleyen maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna yer verilen bildirgede, bir kamuhizmeti olan elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili özelleştirme uygulamalarının da dayanaktanyoksun ve Anayasa'ya aykırı biçimde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.
Son yılların en büyük özelleştirmelerinin enerji alanında gündeme geldiği, elektrik hizmetinin imtiyazkapsamından çıkarılmaya çalışıldığına işaret edilen bildirgede, Anayasa'ya karşı hile yollarınabaşvurulduğu, yap-işlet gibi modeller yaratılarak ulusal hukukun devre dışı bırakılmaya çalışıldığı veuluslararası tahkimin en yetkili ağızlardan savunulduğunun altı çizildi. Bildirgede, "Pek çok yargıkararı ise, uygulanmamakta, yargı sistemi üzerinde içten ve dıştan baskı kurulmaya çalışılmaktadır"denildi.
Harcama çok fazla
Yapılan özelleştirmelerin, özelleştirmeyi savunanların bütün iddialarını boşa çıkardığı ifade edilenbildirgede, 1986'dan 1998 sonuna kadar yapılan özelleştirmeler sonunda 4.8 milyar ABD Doları gelirelde edilirken, 4.5 milyar dolar ABD Doları harcama yapıldığı örneği verildi. Bildirgede,özelleştirmenin iddia edildiği gibi istihdam artışı sağlamadığı gibi, işsizliği yaygınlaştırdığı ifadeedildi. Bildirgede, bugün yapılması gereken ve Türkiye'nin ihtiyacı olanın ise, neoliberal politikalarınileri sürdüğü "devletin ekonomik alandan bütünüyle çekilmesi" anlayışının terk edilerek, kamuhizmetlerinde verimi sağlamak olması gerektiğine vurgu yapıldı. Bildirgede, bu amaçla köktenciatılımlar atılması ve bu amaca inananların güçlerini birleştirmeleri istendi.
ÖNCEKİ HABER

Özelleştirme, kapitalist krizin dayatmasıdır

SONRAKİ HABER

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa