20 Mayıs 1999 21:00

Türkiye ILO'da terleyecek

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan ve 1-17 Haziran'da Cenevre'de toplanacak ILO konferansında gündeme gelecek olan raporda Türkiye eleştirildi.

Paylaş
Türkiye ILO'da terleyecek
Sultan Özer
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi tarafından hazırlanan ve ILO'nun 1-17 Haziran günleri Cenevre'de toplanacak konferansın da gündeme gelecek olan raporda Türkiye eleştirildi.
Uzmanlar Komitesi'nin Türk-İş, Enerji Yapı Yol-Sen ve TİSK'in öneri ve yorumlarını dikkate alarak hazırladığı raporda, 2821 Sayılı Sendika Yasası'nda 26 Haziran 1997 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile sendikacıların siyaset yapabilmeleri ve sendika hesapları üzerindeki devlet kontrolünün azaltılması olumlu ancak yetersiz bulundu.
Kamu emekçilerinin sendikal örgütlenmelerine de değinilen raporda, kamu emekçilerinin eylemleriyle geri çektirilen "sahte sendika yasası"yla ilgili olarak Enerji Yapı Yol-Sen'in "taslağın birliklerin özgürlüğü ile ilgili bazı prensiplere aykırı olduğu yönündeki" düşünceleri yer aldı.
Kamu emekçilerine, ILO'nun söz konusu anlaşmasının tüm haklarıyla birlikte tanınmasının istendiği raporda, ayrıca işçilerin eylemlerinde, toplu iş sözleşmeleri, grevler ve lokavtlara getirilen kısıtlamalar eleştirildi.
"Protesto ve destek grevlerinin yasaklanması, grev gözcülüğüne getirilen sınırlamalar ve greve çağırmak için çok uzun bekleme süreleri ile kamu kuruluşlarındaki kamu çalışanlarının grev hakkına getirilen yasaklama ve birliğin özgürlüğü prensiplerinde belirtilmeyen 'yasadışı' grevlere katılım dolayısıyla uygulanan hapis cezaları da dahil ağır müeyyideler"in eleştirildiği raporda, hükümetin ILO anlaşmaları ile tam uyumu sağlamak amacıyla 2822 sayılı yasada gerekli değişikliği en kısa zamanda yapması istendi.
Örgütsüz bırakılanlar
Eleştirilen diğer bir konu da çeşitli işçi kategorilerinin sendika kanununda kapsanmadıkları veya statüleriyle ilgili mevzuatta bu hak verilmediği gerekçesiyle örgütlenme haklarından yoksun bırakılmaları oldu. Ev işçileri, özel güvenlik personeli, sözleşmeli personel, çıraklar ve yabancı işçileri kapsayan bu engellemenin kaldırılarak, herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm çalışanların örgütlenme hakkı olduğuna vurgu yapılan raporda, bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği dile getirildi.
Birden fazla sendikaya üye olmanın da yasaklandığı ve hükümetin buna gerekçe olarak da "birden fazla sendika üyeliğinin belli bir konuda pazarlık sırasında rekabete düşen iki sendika arasında çıkabilecek zorlukları ve anlaşmazlıkları engellemek" gösterdiği belirtilen raporda, "birden fazla hizmet dalında faaliyet gösteren çalışanların, istediği takdirde bu mesleklerin tümünün sendikalarına üye olabilmeleri doğrultusunda" değiştirilmesi talep edildi.
ÖNCEKİ HABER

'Tahkim yargıya müdahaledir'

SONRAKİ HABER

Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle "Türkiye'ye yaptırım"ı görüştü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa