19 Mayıs 1999 21:00

Ağar dosyası sil baştan

Susurluk'un dokunduğu "en yüksek" kişi olan dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ınyargılanabilmesi, dokunulmazlığının tekrar kaldırılmasına bağlandı.

Paylaş
Ağar dosyası sil baştan
Susurluk'taki kazanın üzerinden 2.5 yıl geçmesine karşın dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ınyargılanması için bir adım bile atılamadı. Danıştay 2. Dairesi, 18 Nisan'da milletvekili seçilenAğar'ın dokunulmazlığının yeniden kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermek üzere soruşturmadosyasını İçişleri Bakanlığı'na iade etti. Böylece Mehmet Ağar'ın yargılanabilmesidokunulmazlığının yeniden kaldırılması koşuluna bağlanırken, dokunulmazlığının kaldırılmasıdurumunda bile, uzun bürokratik işlemlerin ardından Ağar, yargı önüne çıkabilecek.
Danıştay 2. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'ndan Ağar hakkında gelen soruşturma dosyasına ilişkinincelemesini tamamladı. İlk derece mahkemesi olarak soruşturma dosyasını inceleyen Danıştay 2.Dairesi, 20. dönem milletvekili olan Ağar'ın söz konusu fiilerden yasama dokunulmazlığının 11Aralık 1997'de kaldırıldığını hatırlattı.
Ağar'ın, 18 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçildiğine işaret eden 2. Daire,Anayasa'nın 83. maddesinin üçüncü fıkrasına göre dokunulmazlığının yeniden kaldırılıpkaldırılmayacağına karar vermek için, soruşturma dosyasını Adalet Bakanlığı'na göndermek üzereİçişleri Bakanlığı'na iade etti.
Adalet Bakanlığı, Ağar hakkındaki soruşturma dosyasını Başbakanlığa iletecek. Başbakanlık daTBMM Başkanlığı'na gönderecek. Ağar'ın dokunulmazlığı yeniden kaldırılırsa, "Cürüm işlemekiçin çete oluşturmak", "Gıyabi tutuklu sanığın saklanmasına yardımcı olmak" ve "Görevi kötüyekullanmak" fiillerinden yargılanabilecek.
Danıştay'ın kararına gerekçe yaptığı Anayasa'nın 83. maddesinin üçüncü fıkrası, "Tekrar seçilenmilletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasınabağlıdır" düzenlemesini içeriyor.
Dosya 1.5 yıldır geziyor
28. dönem Elazığ Milletvekili olan Mehmet Ağar'ın yasama dokunulmazlığı, 11 Aralık 1997'deTBMM Genel Kurulu'nda, "Cürüm işlemek için çete oluşturmak", "Gıyabi tutuklu sanığınsaklanmasına yardımcı olmak" ve "Görevi kötüye kullanmak" fiillerinden kaldırılmıştı.Ağar'ın bu karara yaptığı itiraz, Anayasa Mahkemesi'nce reddedilince, dosya, İstanbul DGMCumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, "Susurluk davasıyla" birlikte Ağar'ın dadokunulmazlığının kaldırıldığı fiillerden yargılanması için dava açtı.
İstanbul 6 No'lu DGM, davanın ilk duruşmasında Ağar hakkındaki suçlamaların bakan olduğudönemine ait olduğu, Yüce Divan'da yargılanabilmesinin de Anayasa'daki prosedüre tabi olduğugerekçesiyle görevsizlik kararı vermişti. Bu kararı, İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı temyizetti.
Temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi. İstanbul 6 Nolu DGM'nin Ağar hakkında verdiğigörevsizlik kararını bozmuştu. 8. Ceza Dairesi, Ağar'a isnad edilen suçlamaların bakanlıkdönemini kapsamadığını, dolayısıyla Yüce Divan'da yargılanamayacağına işaret etmişti. 8. CezaDairesi, Memurin Muhakematı Yasası'na göre İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulacak soruşturmakomisyonunun yapacağı soruşturma sonucunda, Danıştay'ın Ağar'ın yargılanıpyargılanmayacağına karar vereceğini karara bağlamıştı.
Bu karardan sonra, dosya yeniden İstanbul 6 No'lu DGM'ye gönderildi. İstanbul 6. No'lu DGM,Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Ancak, Ağar hakkındaki dosya, Yargıtay'ın bozma kararındabelirtilmesine rağmen İçişleri Bakanlığı yerine doğrudan Danıştay'a gönderildi. Danıştay 2.Dairesi, soruşturma komisyonundan geçmeden önüne gelen dosyayı, İçişleri Bakanlığı'nagöndermişti.
Aynı bürokratik işlemler tekrarlanacak
Danıştay'ın dosyayı iade ederken, Ağar'ın Memurin Muhakematı Yasası'na göre yargılanıpyargılanmayacağına karar vermemesi, dokunulmazlığı kaldırdıktan sonra, dosyanın yenidenDanıştay'a gönderilmesini beraberinde getirecek. Bu durum, şayet dokunulmazlığı kaldırılırsa,Ağar'a yine uzun bir süre kazandıracak.
İstanbul 6 No'lu DGM, Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak hakkındaki yargılamayı da Anayasa'nınaynı hükmü gereğince durdurmuş, yargılanabilmesi için yeniden dokunulmazlığının kalkmasıgerektiğine karar vermişti.
ÖNCEKİ HABER

Tiyatro Festivali başladı

SONRAKİ HABER

Hindistan ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa