16 Mayıs 1999 21:00

NATO'ya ve savaşa hayır!

Sendikacılar, ülkelerinde yaşadıkları sorunların yanı sıra NATO'nun Yugoslavya'ya saldırısına karşı çıkarak, konferansın bu savaşa karşı da kararlar almasını istediler.

Paylaş
NATO'ya ve savaşa hayır!
Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'nın ikinci günü Kolombiya, İspanya, İngiltere ve Yunanistan'dan katılan sendikacıların konuşmalarıyla devam etti. Sendikacılar, ülkelerinde yaşadıkları sorunların yanı sıra NATO'nun Yugoslavya'ya saldırısına karşı çıkarak, konferansın bu savaşa karşı da kararlar almasını istediler.
Ülkelerinde halkın yüzde 60'ının yoksulluk sınırında yaşadığını belirten Kolombiya Petrol İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu Üyesi Jorge Galindo, Kolombiya'nın dünya üzerinde insan haklarının en çok ihlal edilen ülkelerden üçüncüsü olduğunu söyledi.
Sendikal cinayetlerde de birinci olduklarının altını çizen Galindo, 8 yılda 3000 sendikacının öldürüldüğünü, faşist-gerici hükümetlerinin Kuzey Amerika'nın da destekçisi olduğunu belirtti. Ülkelerinde siyasi cinayetlerin de arttığını, ordu tarafından da desteklenen çetelerin halka saldırdığını, işsizliğin, yoksulluğun giderek arttığını vurgulayan Galindo; sendikacılar olarak, Kolombiya'da işçi sınıfı ve yoksul köylülüğü birleştirerek, işçi ve köylü birliği yarattıklarını söyledi.
Bütün halk güçlerinin desteğini alan grevlerinden örnekler veren Galindo; işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, kısaca neoliberal saldırılara karşı mücadelelerinin devam edeceğini, bu konferansta alınan kararların da mücadeleye hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.
'Uluslararası birlik'
İspanya'dan İşçi Komisyonları Konfederasyonu Eğitim Sendikası Şube Başkanı Juan Olaso ise aktif işsizliğin resmi rakamlara göre yüzde 20 olduğu ülkelerinde, çalışma şartlarının kötülüğünden, ücretlerin düşüklüğünden, sınıfa yönelik saldırılardan söz etti.
1991'den bu yana 700 bin iş kazası olduğunu ve 1000 işçinin yaşamını yıitirdiğini belirten Olaso, özelleştirmenin ülkelerinde, Avrupa Birliği'nin direktifleriyle eğitim, sağlık, ulaşım, posta gibi alanlarda hızla sürdüğüne dikkat çekerek, bütün bu saldırılara karşı uluslararası birliğin daha da zorlanması gerektiğinin altını çizdi.
İngiltere liman işçilerinden selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Steve Hadley, oldukça sert ve coşkulu bir konuşma yaptı. Deniz Demiryolu ve Ulaşım İşçileri Sendikası Harlesdon Mühendislik Şubesi Başkanı olan Hadley, Blair hükümetinin riyakârlığını örnekleriyle ortaya koyarak, ülkenin yüzde 5'inin zengin olduğunu, geriye kalanın yoksulluk, baskı ve zor içinde yaşadığını anlattı. Blair hükümetinin sözde insan hakları savunuculuğu yaparak Yugoslavya'ya saldırısını da eleştiren Hadley, Türkiye hükümetinin de benzer uygulamalarına dikkat çekti. Hadley, "Sizin mücadelenizle bizim mücadelemiz, işçi sınıfı mücadelesi sınırlar ötesinde de mutlaka birleşmeli" dedi.
Savaş emekçilere yönelik
Yunanistan'dan katılan Dimitris Algavanas ise bu uluslararası toplantıyı önemsediklerini belirterek başladığı konuşmasında, yönetenlerin işçi ve emekçilere yönelik savaşının bir kolunun da Yugoslavya'ya yönelik saldırı olduğunu söyleyerek, savaşın ABD ve Avrupa Birliği'nin yeni kaynaklar bulma çabalarının sonucu olduğu değerlendirmesini yaptı. Yugoslavya halkına destek çağrısı yapan Dimitris, konferanstan NATO'ya, savaşlara karşı bir karar alınmasını önerdi.
Yurtdışından gelen sendikacıların konuşmalarından sonra öğleden sonra toplanacak olan çalışma gruplarının ele alacakları konular hakkında ön sunumlar verildi. Fransa'dan Roger Naduad, neoliberal saldırıların her alanda sürdüğüne, Amerika'nın güdümünde pazar oluşturma çabalarına, IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmalarına dikkat çekerek, mücadeleci Fransa işçi sınıfının deneyimlerinden örnekler verdi. Ülkelerinde sendikacıların işçi sınıfını sokağa dökücü hiçbir çabaları olmadığına dikkat çeken Naduad, sınıfın kendi sorunları etrafında harekete geçmediği sürece kapitalizmin saldırılarının süreceğini söyledi.
Sendikaların içinde bulunduğu durum ve sermayenin saldırılarına karşı yapılması gerekenler konusunda söz alan Haber-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu, ülkemizde sendikal hak ve özgürlükler önündeki en büyük engellerden birinin 12 Eylül yasaları olduğunu vurgulayarak, Anayasa'dan örnekler verdi. Bu konudaki tartışmanın üç ana sorun üzerinden yapılması gerektiğini belirten Dokuyucu, şunları söyledi: "Birincisi 'sosyal devlet' ilkesi çerçevesinde sermaye ile uzlaşmaya dayanan ve ücret sendikacılığı olarak tanımlanabilecek reformcu sendikacılık akımının bugün geldiği nokta ve bu çerçevede sendikaların ve sendikacının işlev ve görevlerinin yeniden tanımlanması. İkincisi, reformcu sendikacılık akımının sendikal harekette egemen hale gelmesiyle birlikte, işçi sınıfının sendikal ve siyasal mücadelesi arasındaki ilişkinin kopmasının, sendikaların güç kaybetmesi ve sınıfın haklarını koruyamamasıyla bağlantısı. Ve üçüncüsü, ilk iki soruna bağlı olarak sendikal demokrasinin işlevsiz kılınmasının sendikal harekette yaratacağı tahribat."
'NATO dünya jandarması'
İspanya adına yapılan sunumda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa Avrupa'nın ortasında NATO ile egemen bir ülkeyi karşı karşıya getiren bir savaşın yaşandığı, işçiler ve halk açısından önemli sonuçlara yol açabilecek bu savaşın, "iyi" ile "kötü" arasında bir çatışma olduğu yönünde yürütülen propagandaya aldanılmaması gerektiği belirtildi. "Zalim Miloseviç rejimini ve metotlarını savunmak bizden uzak olsun" denilen sunumda, savaşın uluslararası planda emperyalizmin yeni düzeninin uygulanması anlamına geldiği de vurgulanarak, "Uluslararası ticaretten aslan payını kapmak için birbirleriyle yarışan büyük güçleri bir araya getiren askeri örgüt olarak NATO, dünya jandarmalığına soyunmuştur" denildi.
Konferansta, altı aydır direnen Tuzla deri işçilerinin haklı ve onurlu mücadelelerini destekleme yönünde verilen önerge de katılımcıların coşkulu alkışlarıyla kabul edildi. Konferans dün öğleden sonra grup çalışmalarıyla devam etti. Bugün ise grup çalışmalarının sonuçları toplanacak ve İzmir Aliağa'da yapılacak olan, "Sermayenin Saldırılarına Karşı Uluslararası İşçi Şenliği"nde sonuç bildirgesi olarak ilan edilecek.
ÖNCEKİ HABER

Kutan'dan 'sağ blok' çağrısı

SONRAKİ HABER

Meteoroloji'den Ankara ve 5 il için sağanak uyarısı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa