14 Mayıs 1999 21:00

'Sermaye saldırılarına karşı dayanışma'

Tüm dünyadan sendikacıların bir araya geldiği Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı dün, Balıkesir Ören'de başladı.

Paylaş
'Sermayenin saldırılarına karşı dayanışma'
Dünyanın çeşitli ülkelerinden sendikacıların çağrısıyla, sermayenin saldırılarına karşı dayanışma amacıyla örgütlenen Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı, dün Genel-İş Sendikası'nın Balıkesir Ören'de bulunan Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde başladı. Üç gün sürecek konferansta dört ana gündem üzerinde tartışılacak: İşsizlik, esnek çalışma, özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarının işçi sınıfına ve sendikalara etkileri, bu sonuçlar karşısında sınıfın talepleri ve mücadelenin örgütlenmesi. Sendikaların içinde bulunduğu durum, yüz yüze olduğu sorunlar; sendikasızlaştırma ve sendikaların bir danışma kurulu haline getirilme çabaları başta olmak üzere sermayenin güncel saldırıları karşısında yapılması gerekenler. Sermayenin saldırılarına karşı, uluslararası ilişkilerin ve dayanışmanın güçlendirilmesinin olanakları. Emperyalizmin yeni stratejileri, MAI, MIGA, savaş, işçi sınıfı ve sendikaları bekleyen görevler.
Saat 11.30'dan itibaren başlayan konferans toplantısının divanı Selüloz-İş Sendikası eski Genel Başkanı Davut Bozkan, Genel-İş TİS Daire Başkanı İsmail Özhamarat, KESK GYK Üyesi Güven Gerçek ve DGB (Alman Sendikalar Birliği) Karlsruhe Başkanı Sabine Leidig tarafından oluşturuldu. Divan Başkanı Davut Bozkan, "ev sahibi" olarak ilk konuşmayı yapmak üzere Genel-İş Genel Başkanı İsmail Hakkı Önal'ı davet etti.
İsmail Hakkı Önal, az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkeler karşısında giderek daha fazla borç yükü altına girdiğini, bunun da bağımsızlıklarını etkilediğini belirterek, bu bağımlılığın dünya üzerinde hiçbir engel tanımadan dolaşan sermayeyi daha da güçlendirdiğini ve sermayeye yön veren dünya güçlerine yeni yeni olanaklar sağladığını söyledi. Önal, "Finansal sermaye elinde tuttuğu büyük güçle az gelişmiş ülkelerin iktisadi ve sosyal politikalarını belirlemekte ve onları seçeneksizliğe itmektedir. Bu durum az gelişmiş ülkelerdeki demokratikleşme sürecini zayıflatmakta, iktisadi, siyasal ve sosyal dengesizliklere, çarpıklıklara neden olmaktadır. Diyebiliriz ki; küreselleşme süreci hızlandıkça, demokratikleşme süreci zayıflamakta, küreselleşme demokratikleşmenin maddi temelini sarsmaktadır" dedi. Önal, sendikaların dünya çapında etkin bir iletişim ve güçbirliğine girmesi gerektiğini, bunun olanaklarının her zamankinden fazla olduğunu söyledi.
Daha sonra Emeğin Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel kürsüye geldi. Tüzel, uluslararası sermayenin ve ülkemizdeki temsilcilerinin işçi sınıfına ve emekçilere, sendikal hak ve özgürlüklere yönelttiği saldırılara karşı bu güçbirliği arayışını son derece "anlamlı ve yerinde bir çalışma olarak gördüklerini ve desteklediklerini" söyledi.
Tüzel, "Kasım '98'de düzenlenen sendikal konferansa katılan yüzü aşkın sendika yöneticisinin üzerinde birleştiği nokta, ülkemizde ilk olma özelliği gösteren bu girişimin benzer saldırılarla karşı karşıya olan Avrupa'nın ve dünyanın kimi ülkelerinin işçi sınıfı ve emekçilerinin mücadelesi ve arayışı ile birleşmesi zorunluluğuydu" dedi. Uluslararası sermaye, hükümetler ve patron örgütlerinin emek düşmanlığında birleşmesi karşısında işçiler ve emekçilerin sınırları aşarak güçlerini birleştirmesi gerektiğini belirten Tüzel, "Konferansımız değerli katılımcıların tebliğ, tartışma, görüş ve önerileriyle ortaya çıkacak karar ve sonuç deklarasyonuyla uluslararası dayanışmayı geleceğe taşıyacak kurumsallaşma ve işçi basınıyla işçi sınıfı davası ve emek mücadelesinde haklı ve onurlu yerini alacaktır" diye konuştu.
Tüzel'in konuşmasının ardından öğle yemeği arası verildi. Saat 14.00'te yeniden başlayan toplantıda DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ve KESK Genel Başkanı Siyami Erdem birer konuşma yaptılar.
Ardından konferansa çeşitli ülkelerden katılan sendikacılar, konferansın gündemiyle ilgili görüşlerini dile getirdiler, işçi ve sendikal harekete ilişkin ülkelerindeki sorunları anlattılar, çözüm önerilerinde bulundular.
Türkiye'den katılımcılar
 • TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu, Genel Mali Sekreter Ramazan Ateş, İstanbul Şube Başkanı Hüseyin Özdoğan, Şube Yöneticisi Perihan Aslan, Ankara Şube Sekreteri Abidin Kandeyer;
 • Haber-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Levent Dokuyucu, Şube Sekreteri Ali Küçükkoçkaya; Basın-İş İstanbul Şube Başkanı Kenan Kaya; Yol-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ali Akdağ;
 • Türkiye Maden-İş Soma Şube Başkanı Naim Sezer, Mali Sekreter Yaşar Karataş, Divriği Cevher-İş Temsilcisi Hasan Polat, Harb-İş Gelibolu Şube Başkanı Ergin Fidan; DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, Genel-İş Genel Başkanı İsmail Hakkı Önal, Genel Mali Sekreteri Şükrü Ercan, Araştırma Daire Başkanı Ali Şahin, TİS Daire Başkanı İsmail Özhamarat, Örgütlenme Daire Başkanı Aşur Kurgen, İzmir 5 No'lu Şb. Bşk. Murat Hançer, Aliağa Temsilcisi Şükrü Barut, Adana Şube Yöneticisi Mustafa Altıokka, Adana İşyeri Baştemsilcisi Hasan Çetinkaya, DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Kamil Kartal, DİSK Tekstil Genel Sekreteri Ali Yılmaz;
 • KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, KESK MYK Üyesi İbrahim Kudiş, KESK GYK Üyesi Nafi Maraş, KESK GYK Üyesi Güven Gerçek, KESK Denetleme Kurulu Üyesi Müslüm Şahin;
 • Enerji Yapı Yol-Sen Genel Sekreteri Bedri Tekin, MYK Üyeleri Mustafa Aydoğan, Hüseyin Demirton, İstanbul Şube Başkanı Gürsel Ümitsever, Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akgün, Elazığ Şube Başkanı Metin Turan, Adana Şube Başkanı İlyas Turan, Bursa Şube Yöneticisi Ertuğrul Tuncel, Denetleme Kurulu Üyesi Necati İlhan; Tüm Maliye-Sen Ankara Şube Başkanı Yusuf Uyan, İzmir Şube Yöneticileri Ramis Sağlam ve İbrahim Berber, Mersin Şube Başkanı Gürsel Sığınır; Tüm Bel-Sen MYK Üyesi Erdoğan Tedik, Kocaeli Şube Başkanı Bedriye Yıldızeli, Aydın Şube Başkanı Münir Ali Koç, Ankara Şube Yöneticileri Satı Buruncu ve Cevdet Keleş; SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli, Kocaeli Şube Başkanı Güner Kizir, Çanakkale Şb. Başkanı Yusuf Yıldırım; Haber-Sen Genel Eğitim Sekreteri Mahmut Ayata, Genel Sekreter Hıdır Yavuz.
 • ÖNCEKİ HABER

  Demirel'e seçim raporu

  SONRAKİ HABER

  İZENERJİ işçilerine ve sendikacılara açılan davanın ilk duruşması görüldü

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa