11 Mayıs 1999 21:00

Hemşireler Bakanlık'a yürüyecek

12 Mayıs Hemşireler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. SES üyesi hemşireler, bugün Numune Hastanesi'nin bahçesinde toplanıp Sağlık Bakanlığı'na yürüyecekler.

Paylaş
Hemşireler Bakanlık'a yürüyecek
Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Hemşireler bugünü, içinde boğuştukları çalışma şartlarını ve sağlık sistemindeki sorunları dile getirmek için bir kürsü olarak kullanacaklar. 12-18 Mayıs tarihleri arasını 1964'ten beri Hemşirelik Haftası olarak kutlayan hemşireler, bu yıl da örgütlülükleri aracılığı ile çeşitli etkinlik ve eylemler düzenleyerek, her yıl azalacağına artan sorunlarına ilişkin çözüm önerilerine dikkat çekecekler.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi'nde örgütlü hemşireler bugün saat 12.30'da Numune Hastanesi önünde toplanarak, sorunlarını ve taleplerini iletmek üzere Sağlık Bakanlığı'na yürüyecekler. Burada bir basın açıklaması yapacak olan hemşireler, artık kuru vaatler yerine sorunlarına çözüm isteyecekler.
Türkiye'deki pekçok meslek mensubu gibi hemşireler de kendilerine verilen eğitimin yetersizliğinden ve bilimsellikten uzak olmasından şikayet ediyorlar. Sağlık koleji, ön lisans ve lisans olmak üzere üç farklı koldan mezun olan hemşireler, bu eğitim farklılığının çalışma hayatında meslektaşlar arası çatışmayı da beraberinde getirdiğini dile getiriyorlar.
Meslek hayatında eleman eksikliği, fazla çalışma, düşük ücret ve rutin işler hemşirelerin mesleki doyuma ulaşmasını engelleyen nedenlerden başlıcaları olarak sayılıyor. Hemşireler, bu çalışma koşulları altında kendilerine ve mesleklerine yabancılaştıklarını ve bir çok hemşirenin mutsuz ve isteksiz çalışma hayatını sürdürürken, büyük bir kısmının da üniversite sınavlarına girip meslek değiştirmeyi tercih etiğini ifade ediyorlar.
Hastanelerdeki hemşire kadrolarının, devletin özelleştirme politikaları sonucu azaltılması, hemşireleri fazla çalışmak zorunda bırakıyor. Özellikle SSK hastanelerinde hemşireler haftada 60-80 saat arası çalışıp, karşılığında çok düşük nöbet ücretleri alıyorlar.
Sağlık ticarileştiriliyor
IMF ve Dünya Bankası'nın yönlendirmesi ile hükümetler kamu sağlık kuruluşlarına bütçeden ayrılan payı her geçen gün azaltıp sağlığı ticari hale getirirken, sağlık çalışanlarının ücretleri geriledi ve sağlık çalışanları dahi sağlık hizmetini para karşılığında alır duruma geldi.
Hemşireler, özelleştirme sonucu halkla karşı karşıya getirildiklerini ve sağlık sisteminin çarpıklıklarının sorumluluğunun kendilerine yüklendiğini vurguluyorlar. Hemşireler, sorunlarının çözümü için öncelikle grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının alınması ve tüm sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışan emekçilerin sendikalarında örgütlenerek, işverenlerle toplu sözleşmeye başlanması gerektiğini belirtiyorlar.
Hemşireler ne istiyor?
 • Hastane başhemşireleri çalışan hemşirelerce seçilmeli
 • Fiili hizmet süresi kısaltılmalı ve fazla çalışmaya son verilmeli
 • Hemşirelik Yasası günün koşullarına uygun şekilde bir an önce çıkarılmalı, yasada sendika ve diğer meslek örgütleri taraf olarak kabul edilmeli
 • Hemşireler sekreterlik, kan alma, pansuman gibi işlerde çalıştırılmamalı
 • 40 saatlik iş haftası, iş saatleri 6 saat olacak biçimde giderek azaltılmalı
 • Ücretler insanca yaşayacak düzeye yükseltilmeli
 • Her işyerinde yeterli büyüklükte kreş açılmalı
 • Doğum öncesi ücretli izin 2 aya ve doğum sonrası ücretli izin 6 aya kadar çıkartılmalı, ücretsiz izin anne ya da babaya 2 yıla kadar verilmeli
 • Eşit, ücretsiz ve etkin bir sağlık hizmetinin sunumu için gereken zemin hazırlanmalı
 • Adaletsiz döner sermaye dağıtımına son verilmeli, dağıtım eşit işe eşit ücret temelinde olmalı
 • ÖNCEKİ HABER

  Cizre'de ölüler de oy kullanmış

  SONRAKİ HABER

  Diyarbakır'da kayyum, çocuklar için gönderilen bisikletleri yandaşa dağıtmış

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa